آرشیف2007

 

 

آرشیف سال ۲۰۰۷

 

۷- پشتوقديمی ترين زبان آريائی — دکتورمحمدحليم تنوير

۶- گفتگوی دینی راهکاری برای مبارزه با بحرانهای آینده است — سايت آفتاب

۵- حسین، کربلاء و عاشوراء — حميد

۴- زبان دری،فارسی قدیم نیست — دکتورمحمدحليم تنوير

۳- چرا؟

۲- هنرمند وهنر موسيقی — حميد

۱- پيام ما — صدای افغان

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *