بزرگـداشت از شخصیت مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـل — امان معاشر

 

بزرگـداشت از شخصیت چنـد بُعــدی مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـل در ونکـوور کانـادا

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

اعضای خانۀ فرهنگی "مولانا" روز بیست وهفتم مارچ  سال روان از  شخصیت ادیـبِ  تـوانــا، خطاطِ  چیــره دسـت، مـیـناتـوریـسـت شـهـیــر و شـاعـــر شـیـوا بـیــان افغانستان، مرحوم محمد سعیـد مشعل غوری، طی محفلی شانداری در شهر ونکوور کانادا گرامی داشتند.

در آغاز، محترم مجید قیام، رئیس خانۀ فرهنگی "مولانا" پس از آنکه خبر خوش رهایی ژورنالست شهیر کشور ما، محترم غوث زلمی را به حاضرین رسانید، با اظهار سپاس وقدردانی ازفرهنگیان ایکه با ارسال پیام ها، مطالب و مقالات شان  در رابطه با آفـریده های ادبی وهنری استاد محمد سعید مشعل غوری در بزرگداشت شخصیت هنری آن استاد سهم گرفتند، از همه فـرهنگـدوستان تقاضا نمود تا جهت معرفی هویت ادیبان، هنرمندان و فرهنگیان وطن، در بقای ثروت معنوی کشورکه غرور ملی ماست، همدیگر را یاری رسانند.

سپس محترم اسحاق ثنا، مسؤول کمیتۀ شاعران و نویسندگان خانۀ فرهنگی "مولانا" همراه با شاعـر مستعـد و جوان، رحمان ســدید، گردانندگی برنامه را عهده دار شده طی صحبت های جداگانه، استاد مشعل را یکی از درخشان ترين سيمای هنری و ادبی عصر ما خوانده و ويژگی های چندگانۀ خاص مکتب آن استاد را در آثار مرحوم سعید مشعل بیان داشته با به خوانش گرفتن نمونه های کلام شان، استاد مشعل را گواهی بر چيرگی چشمگير و بلامنازعی در هنر خطاطی، نقاشی، مینیاتوری و ادبی استاد توصیف کردند.

متعاقباً، نویسندۀ معاصرکشور ما، محترم انجنیر فضل احمد افغان در رابطه صحبت نموده از خدمات شایستۀ خانۀ فرهنگی "مولانا" در امر معرفی چهره های شاخص ادبی و فرهنگی کشور ما قدردانی نمود.
سپس، استاد سراج الدین سراج به نمایندگی از فرهنگیان ولایت غور افغانستان و از نزدیکان و شاگردان استاد سعید مشعل، از برگزاری مراسم بزرگداشت شخصیت استاد مشعل قدردانی نموده ضمن صحبت مفصل در مورد زندگی و ابعاد گسترده هنری استاد معلومات ارایه نموده درمورد خصوصیات سبک مینیاتوری استاد مشعل و خصوصیات اشعار وی توضیحات همه جانبه ارایه داشته، آن استاد را ستاره درخشان در جهت احیای مکتب هرات که در عصر تیموریان  به اوج انکشاف خود رسیده بود، دانست. محترم سراج علاوه کرد که استاد مشعل به منظور تقویه هنر اصیل افغانی، شاگردان فراوان تربیه نموده اند که عـده ای شان امروز از شخصیتهای سرشناس هنری کشور اند وهمچنان  سلسلۀ آفریده های هنر نقاشی و ادبی استاد را با ارزشترین آثارعصر جدید دانسته آنرا جاویدانه خواند. محترم سراج به سخنانش ادامه داده افزود:

"در اثر جنگهای دهه هشتاد، خانه استاد مشعل حریق و قسمت اعظم آثار ادبی و هنری وی محو و نابود شده و همچنان در دوره حاکمیت طالبان مجسمه ها وقسماً نقاشیهای تالار ولایت هرات تخریب شده است، خوشتختانه هنوز هم دها اثر نایاب هنری نقاشی و مینیاتوری و چکیده های ادبی او به ما یادگار مانده که نشانی از ظرافت و استعداد شگفت انگيز موصوف میباشد."

دراین شب، عـدۀ از فرهنگیان ایرانی نیز اشتراک نموده بودند که محترم بهرام حیدری به نمایندگی ازخانقای ایرانیان صحبت نموده با ساز و سرود به روح آن مرحومی اتحاف دعا نمود.

در جریان پروگرام پیامها و مطالب ارسالی از طرف ارادتمندان و شاگردان مرحوم سعید مشعل، محترمین: استاد فضل الحق فضل از شهر چغچران، استاد محمـد عابد حیدری از کشور ناروی، داکتر نصیر ندا از کشور جرمنی، عبدالحکیم عظیمی از کشور هالند و پروفیسورعنایت الله شهرانی از امریکا، که به این مناسبت به آدرس خانۀ فرهنگی "مولانا" مواصلت نموده بود؛ توسط گردانندگان در جریان پروگرام به خوانش گرفته شد.

در این محفل شاعران و سخنرانان هر یک: کبیر فرخاری، یونس عثمانی، حبیب یوسفی، استاد نجیب بهروش، داکتر عزیز فاریابی و امان معاشر سروده ها و اشعار انتخابی ومطالب تهیه شده شان رادر رابطه به خوانش گرفتند که در آن، توانایی هنری و ادبی استاد را ستوده و آنرا ماندگار خواندند.

محفل، با اجرای موسیقی سنتی توسط هنرمندان افغانی، ایرانی و پاکستانی و صرف چای که از طرف خانۀ فرهنگی"مولانا" و خانقاه ایرانیان مقیم ونکوور با اخلاص تهیه شده بود، خاتمه یافت.

غرض تماشای گزارشات مکمل ویدیویی و خوانش پیامهای ارسالی دوستان فرهنگی، از تارنمای خانۀ فرهنگی "مولانا" بازدید نمائید.

www.houseofmawlana.com         امان معاشر خبرنگار آزاد

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *