انیسه وهاب ، هنرپیشۀ ممتاز کشورما جهان فانی را وداع گفت

 

 

انیسه وهاب ، هنرپیشۀ ممتاز کشورما جهان فانی را وداع گفت

 

فضل الرحيم رحيم خبرنگار آزاد

 

کمتر کسی را در افغانستان ، می توان دریافت که با نام انیسه وهاب ، آشنائی نداشته باشد . زیرا او در نقش های مختلف و دربرنامه های گونا گون رادیو ، تلویزیون و همچنان در سینما و تیاتر از تهء دل و با تمام احساسش سهم می گرفت و به جذابیت پارچه های تمثیلی می افزود . او از سن شش سالگی به هنر تمثیل رو آورده بود و در سن پنچاه و سه سالگی در حالیکه به عنوان ممثل رسمی با رادیو تلویزیون ملی و رادیو آزادی همکاری داشت به اثرمریضی صعب العلاج جهان فانی را وداع گفت . به این ترتیب بیشترین قسمت عمر عزیزش را وقف هنر تمثیل نمود و بی تردید می توان گفت که انیسه وهاب ، به عنوان یک ممثل ممتاز ، با پشت کار و مبتکر در عرصهء هنر تمثیل خوب درخشید . او از انگشت شمار ممثلین متعهد و عاشق بود که با همه دشواری های روزگار و مشکلات اقتصادی هنرمندانه با هنرزیست  وبا ارایه های هنریش با متانت و استواری ، دشواری هارا تحمل کرد و در کنار وطندارش ایستاد . انیسه وهاب ، عاشق هنر تمثیل بود دریافته ها و اندوخته هایش در هنرتمثیل از همین عشق سرچشمه می گرفت او با همین عشق زیست و هنرنمائی کرد به  همین دلیل خبر مرگ اوحکایت از ضایعهء بزرگ هنری را  با خود دارد . روحش شاد .

فضل الرحیم رحیم

20 اپریل 2010

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *