تجلیل از سومین سالروز خانه فرهنگی

 

تجلیل از سومین سالروز خانه فرهنگی "مولانا"دروانکوور کانادا

 

امان معاشر خبرنګار آزاد

 

روز جهانی مادر، سومین سالگرد خانه فرهنگی "مولانا"درشهر وانکوور و یک سالگی جریدۀ" قیام"  طی محفل شانداری روز هشتم ماه می در سالون خانه فرهنگی "مولانا" واقع در شهر ونکوور به اشتراک شاعران، نویسنده گان ، فرهنگیان و دوستداران حضرت "مولانا" جلال الدین محمد بلخی  به گردانندگی  شاعر ودکلماتور خوش آواز خانم نسرین ناطق جمالزاده   جشن گرفته شد.

در آغاز محفل محترم اسحاق ثنا مسئوول کمیته شاعران و نویسندگان خانه فرهنگی "مولانا" با به خوانش گرفتن قطعه شعر از سرود هایش در وصف مادر که مادر را یک موجود  از هستی  بی مثل و مانند خوانده و آنرا  سجده گاه  و  عزیز ترین نعمت الهی و حیات  بخش انسان دانسته این خجسته روز را به همه مادران تبریک گفته وهمچنان  در رابطه به فعالیتهای سه سالۀ خانۀ فرهنگی "مولانا" افزودند:،خانه فرهنگی "مولانا"  هچو مهم ترین کانون فرهنگی در  جامعه  افغانی که تاثیر  بارزی به نفع رویکار شدن داشته های با ارزش فرهنگی و شناساندن فرهنگ غنی و معتبر ما به قاره ها دور از وطن گردیده،صحبت نموده و در این امراز فرهنگیان عزیز ما  خصوصآ اعضای خانه فرهنگی "مولانا"خواستند تا این  چراغ معرفت را که افروخته شده  واین  راه روشن را برای سرنوشت آینده فرهنگ روشنتر نگه دارند.

سپس محترم مجید قیام رئیس خانه فرهنگی "مولانا" بهترین تبریکات خویش را به مناسبت روز جهانی مادرو به پیشگاه معظم مادران  مهربان و فرزانه و دختران برومندافغان ومادران سراسر جهان  و به خصوص به مادران و زنان  داغدیده و مظلوم  افغانستان  وطن عزیز ما تقدیم داشته، در رابطه به کار های خانه فرهنگی "مولانا "گفت:(فعالیتهای  سه ساله  خانه فرهنگی "مولانا" در حیات فرهنگی برونمرزی کشور ما توانست ابتکارات  خوبی را که تا حال کسی نکرده بود نماید و بدست اورد های قابل ملاحظ نایل آید.

متعاقبآ استاد سراج الدین سراج نقاش موفق کشور ما و شاعر مستعد با به خوانش گرفتن قطعه شعر از سروده هایش  فعالیتهای خانه فرهنگی "مولانا " را در بین جامعه ما که در طی سه سال موجویت اش خوب درخشیده  ارزیابی نموده گفت:(ده ها هموطن فرهنگ دوست ما  در رشد داشته های  فرهنگی ومعنوی شان در خانۀ فرهنگی" مولانا " کوشیده اند تا در حفظ ،رشد و تکامل فرهنگ پرغنا کشور بیشتر از پیش کوشا باشند.

سپس شاعر معاصر کشورمحترم بشیر رحیمی ضمن صحبت از فعالیتهای خانه فرهنگی "مولانا" درتأثیر گذاری و نوآوری در شعرو با به خوانش گرفتن قطعه شعر، سومین سالروز خانه فرهنگی "مولانا" را به همه فرهنگیان ودوستان تبریک گفته وفعالیتهای فرهنگی بیشتریرا برای فعالین این خانه آرزو بردند. سپس  این برنامه باگردانندگی استاد اسحاق ثنا  ونسرین جان جمالزاده  در رابطه به گرامی داشت از روز مادر، سه سالگی خانۀ فرهنگی "مولانا "و یک سالگی جریدۀ" قیام "داشته که در آن شاعران محترم :نسرین جمالزاده، استاد نجیب بهروش. کبیر فرخاری ،حبیب یوسفی،  انجینیریونس عثمانی ، داکترعزیز فاریابی،استاد درویش، بهرام حیدری و رحمان سدید  ضمن ابراز تبریکی ها فراوان  اشعارانتخابی و سروده هایشانرا به زبانهای فارسیو اوزبیکی به خوانش گرفتند که با علاقمندی از طرف حاضرین استماع و استقبال گردیدند.

در جریان پرو گرام پیام ارسالی محترم پروفیسور عنایت الله شهرانی که به مناسبت سومین سالگرد خانۀ فرهنگی "مولانا " مواصلت ورزیده بود در محفل به خوانش گرفته شد. دراین مراسم اعضای خانه فرهنگی "مولانا"و دوستان ایرانی حاظر در خانه فرهنگی "مولانا" از اقدام اخیر جمهوری اسلامی ایران که  مبنی بر اعدام تعداد زیاد ازافغان ها که بدون در نظر داشت روابط همسایه داری و بدون در نظر گرفتن نورمهای حقوق  بشر،انسان و اسانیت  که دست به اعدام ده ها جوان بی گناه افغانزده اند، تقبیح نموده و خواهان عدالت  اجتماعی و رعایت حقوق بشر در آن کشورشدند .همچنان  خواهان بررسی فوری دوسیه های این محبوسین و قطع ادامه اعدام افغانان مظلوم و بی گناه که فقط  بخاطر بدست اوردن یک لقمه  نان  انجا رفته اند، گردیدند

محفل با اجرای موسیقی توسط هنر مندان موفق شهر ونکوور  جواد شاداب و استاد مجید قیام وحبیب یوسفی  و صرف غذا های وطنی که توسط اعضای خانۀ فرهنگی "مولانا "ترتیب یافته بود ،ساعت سه شب به پایان رسید .

امان معاشر :خبر نگار آزاد

 

 

عدۀ از شاعران خانۀ فرهنگی مولانا محترمین: نجیب بهرویش، بشیر رحیمی، مجید قیام، اسحاق ثنا، سراج  سراج، یونس عثمانی و کبیر فرخاری

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *