افتتاح رسمی تلویزیون اسلامی آرمان —الحاج احمد شفیق شبنم

 

افتتاح رسمی تلویزیون اسلامی آرمان

 

ارسالی: الحاج احمد شفیق شبنم

 

تلویزیون آرمان رسماً افتتاح گردید وشما میتوانید برنامه های 24 ساعته تلویزیون آرمان را زنده از طریق دیش ستلایت در پهلوی تلویزیون های دیگر افعانستان تماشا نمایید.همچنان ازطریق جادو باکس و جی ایل ویز وسایت آرمان تلویزیون تماشاکرده میتوانید.

 
WWW.GLWIZ.COM
علامه را فشاردهید
AKATAA TVs

علامه آرمان تلویزیون به رنگ سبز را فشار دهید وبرنامه ها را زنده تماشاکنید

برنامه های آرمان با حضور

پروفیسر استاد عبدالستار سیرت،دکتور حمدالله سیدی، امام سید محمود گیلانی ، استاد غلامرضا عطائی ، دکتور فخرالنسایوسفزی فیضانی ، دکتور رووف روشان ، دکتور کمالی ،دکتور ارشد ارشاد ،مولانا عبدالقدوس صالح ، دکتور برکت الله دانشود ، دکتور علی عطائی، برادرحبیب الله محمدی ،خواهر عبدالی ، دکتور شیخ یوسف شهابی ، حاجی محمد نثار طهماس ، برادر ملکزی ، برادر طیب ، الجاج محمد ظاهر طهماس ، دکتور محمد شعیب مجددی

همچنان برنامه های:اطفال، نوجوانان ،میزهای گرد، گفتگو، آهنگهای اسلامی ، ملی ،نعت ، نشید، فلمهای اسلامی ، تاریخی ، تعلیمی ، آموزشی


لطفاًفریکونسی آرمان تلویزیون رابه دوستان خود بدهید

ARMAN TELEVISION Freq 12115

Symbol Rate 22425 Vertcal 3/4

آرمان از شما و در خدمت شما ، با آرمان باشید

 

آرمان تلویزیون

WWW.ARMAN-TV.COM

armantvu@yahoo.com

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *