سالی ز در برآمد و سالی دگر درآمد

 

 

سالی ز در برآمد و سالی دگر درآمد

 

یکسال قبل در عالم بیکران انترنت مولود جدیدی رو بطرف خوانندگان افغانی کرد و صدای هموطن را بگوش هموطن دیگرش رسانید،  و بجا بود تا نامش را گذاشتند  صدای افغان .

 

صدای این مولود جدید اینک بعد از  یک سالگی رساتر شده  و با کمک شما خوانندگان و همکاران گرامی، این صفحه  کمی به پختگی رسیده . همکاری سالم  شما با این صفحه همانند غذای مناسبی بود که در رشد ونموی این صفحه کمک بی منتهایی نمود.

 

با استفاده از این فرصت  دست اندر کاران سایت  صدای افغان  میخواهند تا دراین صفحه  همراه با سالگرد آن  تغیراتی را وارد نموده،  این صفحه الکترونی  را مزین تر و پسندیده تر سازند.

روی این پندار از جمله  میخواهیم که مقالات و نوشته نویسندگان را زیر نام خودشان آرشیف کرده ، تمام  نوشته های  هر نویسنده را زیر نام خودش قراردهیم چنانچه آرشیف سایت را در اختیار همگان قرار داده تا خوانندگان ارجمند بتوانند مقالات و منشورات سابقه را زیر نام نویسنده آن   پیدا نمایند.

 بناء از تمام نویسندگان و همکاران عزیز این سایت  میخواهیم تا اگر خواسته باشند عکس شان را ( اگر تاحال نفرستاده باشند ) ار سال نموده  تا در کنار مقالاتشان درج صفحه گردد.

 

چنانچه از همکاران و خوانندگان گرامی خویش صمیمانه انتظار داریم تا نظرات ، پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان گذاشته تا بتوانیم خدمت بهتری در این زمینه انجام دهیم. قابل یاد آوری میدانیم که نظرات و پیشنهادات وحتی انتقادات  شمارا بصورت مستقیم با دیگر خوانندگان شریک ساخته  همه باهم برای کار بهتر و خدمت برای این وطن پاره پاره و خونین خویش ولو هر قدر که اندک هم دیده شود، بکوشیم.

 

31 –  اگست  سالگرد سایت صدای افغان بهمه دوستداران مبارک و قدمش استوار بادا.

 

سایت صدای افغان

 


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *