پاکستان+ طالبان= معادله مجهول

 

 

پاکستان+ طالبان= معادله مجهول

 

 

روزنامۀ 8 صبح 

 

در حالی که جنگ شدید میان نیروهای دولتی پاکستان و طالبان از چند روز به این سو جریان دارد و هر دوطرف متحمل تلفاتی شده اند، حکومت پاکستان فعالیت گروه طالبان را در آن کشور ممنوع کرده و تمامی حساب های بانک این گروه در بانک های پاکستان مسدود شده اند.
این در حالی است که آصف علی زرداری، رهبر حزب مردم و نامزد کرسی ریاست جمهوری پاکستان گفته است که جهان در حال شکست خوردن در برابر تروریزم است و خواستار آن شده است تا نام گروه طالبان در لیست گروه ها و سازمان های ممنوعه قرار بگیرد.
تا هنوز واضح نیست که این تصمیم حکومت بر سر فعالیت های گروه طالبان در پاکستان چه تاثیری خواهد داشت. با این وجود به نظر می رسد که درگیری های یک هفته اخیر میان گروه طالبان و ارتش پاکستان از یک طرف و افزایش حملات انتحاری به ویژه بر اهداف نظامی در پاکستان از طرف دیگر، از عوامل اصلی این تصمیم دولت آن کشور بوده باشد.
این در حالی است که یک هفته پیش پرویز مشرف رییس جمهور پاکستان زیر فشار احزاب ایتلافی از کرسی خود استعفا داد و همین دیروز بود که نواز شریف، رهبر حزب مسلم لیگ شاخه نواز که از موتلفین قدرتمند حزب مردم در پارلمان آن کشور به حساب می آمد، نیز از دولت ایتلافی بیرون شد.
افزایش درگیری میان ارتش و بحران سیاسی در حکومت ملکی اکنون پاکستان را در وضعیتی دشواری قرار داده است.
این بحران از یک طرف به نگرانی های مبنی بر قدرت گیری مجدد نظامیان در پاکستان دامن زده است، زیرا اگر وضعیت سیاسی به یک بن بست منجر شود و سیاستمداران نتوانند بر انتخاب رییس جمهور موافقه کنند، بعید نیست که ارتش به خاطر کنترول بحران وارد معرکه شود و شمع کم رمق دموکراسی پاکستان یک بار دیگر برای مدت نامعلومی خاموش گردد.
از جانب دیگر عکس العمل حکومت پاکستان در برابر طالبان مبنی بر ممنوع ساختن فعالیت این گروه و مسدود کردن حساب های بانکی آنان، هنوز چشم اندازی روشنی از مبارزه صادقانه پاکستان در برابر گروه طالبان را ترسیم نمی کند. چرا که گمان می رود این اقدام به هدف جلب توجه غرب به ویژه ایالات متحده امریکا صورت گرفته باشد تا اداره رییس جمهور بوش از نامزدی آصف علی زرداری برای کرسی ریاست جمهوری پاکستان حمایت کند.
از جانب دیگر اکنون که متحد کلیدی امریکا یعنی مشرف از کرسی ریاست جمهوری پاکستان کنار رفته است، سیاستمداران و نظامیان پاکستان همه تلاش می کنند تا جایگاه خالی مشرف را در آن کشور پر کنند. به همین خاطر گمان غالب این است که حزب مردم در این راستا پیشگام شده است.
اگر این تحلیل را قبول کنیم که به لحاظ ایدیولوژیک میان حزب مردم پاکستان و طالبان فرق های عمده ای وجود دارد و از سوی دیگر طرفداران حزب مردم هنوز خاطره ترور رهبرشان، خانم بی نظیر بوتو را فراموش نکرده اند، می توان امیدوار بود که حزب مردم اقدام های قاطعی را در برابر طالبان اتخاذ کند، البته به این شرط که در این راستا ارتش و نظامیان با حزب مردم همنوا و همگام شود. در غیر آن بعید است که با وضعیت بحرانی موجود و خروج نوازشریف از حکومت ایتلافی، چشم انداز اقدام های اتخاذ شده موفق آمیز جلوه کند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *