اردوی پاکستان هليکوپتر های امريکايی را مجبور به برگشت و منع حملات راکتی بر وزيرستان نمود

 

اردوی پاکستان هليکوپتر های امريکايی را مجبور به برگشت و منع حملات راکتی بر وزيرستان  نمود

 

مسؤولين پاکستانی گفته اند که امروزقوت های ايشان هليکوپترهای نظامی امريکايی را مجبور به برگشت به افغانستان نموده واز حمله بر مناطق قبايلی جلوگيری نموده اند.

 

ودر واقعۀ بی سابقه  وبرای بار اول صبح امروز نظاميان پاکستانی در هنگام عبور هواپيماهای جنگی از سرحد افغانستان به منطقۀ وزيرستان بسوی آنها شليک های هوشداری واخطاريه نيز نموده اند، که بعد از نشر اين خبر سخن گوی اردوی پاکستان( جنرال اطهر عباس) آنرا بدون ارائۀ تفاصيل نفی نمود.

 

اين درحاليست که روز گذشته رئيس جمهور جديد پاکستان آقای زرداری  وصدر اعظم آن يوسف رضا گيلانی تعهد به دفاع از کشور شان در صورت تکرارعمليات خود سرانۀ امريکا در مناطق شمال غربی و سرحدی پاکستان نمودند.

چنانچه قائد اعلی اردوی پاکستان جنرال اشفق کيانی در بيانيۀ هفتۀ گذشته اش گفته بود که: کشورش هرگز اجازه نخواهد داد تا قوت های اجنبی در داخل خاک شان دست به عمليات خودسرانه بزنند، ونيز تأکيد نموده بود که برای حفظ استقلال کامل  وتماميت ارضی کشورش ولو که به هرقيمتی تمام شود، دفاع خواهد نمود.

 

منطقۀ وزيرستان  در روزهای گذشته شاهد نا آرامی ها و عمليات گوناگون امريکايی بود که در نتيجۀ آخرين حمله، 20 نفر به شمول زن ها واطفال جانهای خود را از دست داده، باعث بر انگيختن خشم مردم واحتجاج های ديپلوماسی گرديد.

 

و از جانب ديگر، واشنطن مناطق قبايلی پاکستان بخصوص وزيرستان را مراکز ومخفيگاه های عمدۀ افراد القاعده و طالبانی که بعد از سقوط نظام شان در سال 2001  به آنجا پناه برده اند، ميداند.

 

 

منبع سایت خبری /  الجزیره . نت

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *