افتتاح اولین مقبره برای مسلمانان در کشور اطریش

 

افتتاح اولین مقبره برای مسلمانان در کشور اطریش

 

شاروالی شهر " وین" پایتخت کشور اطریش  روز جمعه گذشته اولین مقبره را برای دفن مسلمانانی که درآن کشور میمیرند افتتاح نمودند.

بگفته آقای عمر  راوی  عضو در شاروالی " وین" ، این  مقبره با مساحت 4.3 هکتار زمین گنجایش 4000 قبر را دارا میباشد.

 

مفکوره ایجاد این مقبره  بار اول در دهه هشتاد قرن گذشته میلادی بوجود آمده بود ، ولی بعلت مشاکلی که در راه تطبیق آن بوجود می آمد این پروژه بتاخیر میافتید، چنانچه یکبار هم در سال 1986 قسمتی از الحاقیه مربوط به این مقبره از سوی عناصر نژاد پرست و متشددین مذهبی به آتش کشیده شد و نقش های صلیب را در گوشه های آن ترسیم کردند.

بعد از حادثه آتش زدن در مربوطات آن مقبره  بلآخره مسلمانان مؤفق شدند تا بعد از بیشتر از دو دهه اجازه افتتاح آنرا بدست آرند.

قابل یاد آوری است که در اطریش حوالی 150،000 مسلمان زندگی مینمایند که اکثریت آنرا ترک نژادها تشکیل میدهند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *