موتر جمیل کرزی پنج نفر را به کام مرگ فرستاد

 

موتر جمیل کرزی پنج نفر را به کام مرگ فرستاد
 

روزنامۀ هشت صبح

در یک حادثه ترافیکی حدود ساعت هشت ونیم شب شنبه در جاده عمومی سیلو در کابل ، پنج نفر کشته شدند و یک نفر دیگر زخمی شد.
افراد وابسته به کشته شدگان این حادثه می گویند که موتر مربوطه به جمیل کرزی، از وابستگان رییس جمهور کرزی و یکی از اعضای مجلس نمایندگان، با یک تکسی در جاده‌ی عمومی سیلو تصادم کرده و درنتیجه پنج نفر مسافر تکسی کشته شده اند و راننده ی تکسی زخمی شده است. به گفته ی وابستگان کشته شده های این حادثه ترافیکی، جمیل کرزی پس از این حادثه باترافیک نیز درگیر شده و وی بالای آنان تفنگچه کشیده ومحافظان وی نیز، یک تن از مسوولان ترافیک را در محل حادثه لت وکوب کرده اند.
محمد شریف، یک تن از باشندگان ناحیه پنجم (ناحیه محل حادثه) نیزگفت: «حدود ساعت هشت و نیم شب بود، زمانی که من از تصدی ملی بس به طرف خانه ی خود می رفتم، دیدم که یک تکسی که برای تیل انداختن به تانک تیل می رفت با یک موترسیاه لکسیس تصادم کرد و تکسی را چند متر به طرف پیش ملاق داد. پس ازلحظه ای ترافیک آمد و مرده ها و موترها را انتقال داد». وی افزود: «افراد موتر لکسیس که می‌گفتند از جمیل کرزی است، با ترافیک درگیر شدند و ما نیز، از ترس این که زخمی و یاکشته نشویم، فرارکردیم، چون تفنگچه کشیده بودند».
اما مبارکشاه، یک تن دیگر از شاهدان عینی ، می‌گوید که افراد مربوط به جمیل کرزی پولیس ترافیک را لت وکوب کردند و پولیس دوباره رینجر خود را سوار شده فرار کرد.
درهمین حال، لومری سارنمن عصمت الله، یکی از مسوولان ترافیک در چوک کوته سنگی می گوید که آنان توسط یکی از راننده‌ها اطلاع یافته و بعدا این حادثه را با بخش حوادث ترافیک در میان گذاشته اند و پس ازآن خود شان به محل حادثه رفته اند. وی گفت: «ما در شروع حادثه نبودیم و بخش حوادث ترافیک و کابل امبولانس پس ازچند دقیقه آمدند و موترها وکشته شدگان را انتقال دادند».
بااین حال، گرچند مسوولان بخش حوادث ترافیک مستقیما با روزنامه 8صبح حاضر به مصاحبه نشدند، اما گفتند که یک تن از نوکروالان این بخش که درمحل حادثه حضور یافته، توسط محافظان جمیل کرزی مورد لت وکوب قرار گرفته است وخود جمیل کرزی نیز، با گذاشتن تفنگچه به پیشانی‌ اين فرد، وی و وزیر داخله را فحش و دشنام داده است.
شخصی که مورد لت وکوب قرار گرفته گفت: «اگرشما اول صبح با ما درتماس می شدید، چون خون گرم بودم، حتما مصاحبه می کردم، اما حالا ما تصمیم گرفتیم که این موضوع را به رسانه ها نکشانیم. چون در این جا فیصله شده که (مقصر) با گوسفند به خانه(کشته شدگان) خواهد آمد».
وی افزود که توسط جمیل کرزی تهدید شده و محافظان وی نیز لت وکوب شده اند.
درهمین حال، جمیل کرزی در گفتگو با تلویزیون سبا، کشته و زخمی شدن شش نفر را یک حادثه ی معمولی ترافیکی خوانده وگفته است که از این حوادث (معمولا) اتفاق می‌افتد. یک تن از کشته شدگان این حادثه باشنده پلخمری و یک تن دیگر باشنده قریه دایمرداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک بوده‌اند و بقیه باشندگان کابل بودند که دیروز در کابل به خاک سپرده شدند.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *