در شهر وانکوور کانادا جریدۀ بنام (قیام) آغاز به نشرات نمود — امان معاشر

 

در شهر وانکوور کانادا جریدۀ بنام (قیام) آغاز به نشرات نمود

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

اعضای خانهء فرهنگی (مولانا) و مرکز آموزش موسیقی به اشتراک عده ای از نویسنده گان و شاعران، هنرمندان، شخصیت های سیاسی و اجتماعی شهر وانکوور طی محفل شانداری از چاپ اولین شمارۀ جریده ( قیام) تجلیل به عمل آوردند.

 

این محفل شب شنبه، نهم می، در سالون خانهء فرهنگی (مولانا) واقع در ناحیهء برنابی شهر وانکوور برگذار گردید.

درین محفل، محترم مجید قیام رئیس خانهء فرهنگی (مولانا) و مرکز آموزش موسیقی تشریف آوری مهمانان را خوش آمدید گفته طی صحبتی جریدۀ (قیام) را وسیلهء خوبِ ارتباط فرهنگی میان هموطنان مهاجر و محصول ارتباط نیک با سایر کانون های فرهنگی دانسته افزود: جریدۀ (قیام) ارگان نشراتی خانهء فرهنگی مولانا و مرکز آموزش موسیقی بوده به امید بسیچ فرهنگی هموطنان بدون در نظر داشت افکار سیاسی و مذهبی و با مرام دموکراسی خواهد بود.

 

سپس امان معاشر مدیر مسوول جریدۀ (قیام) صحبت نموده گفت: جریدۀ (قیام) با داشتن استقلال نشراتی، بی طرف و بدون تعلقات مذهبی و سیاسی، ناشر افکار دموکراسی بوده با امید حفظ فرهنگ خود سهم گیری در غنا مندی فرهنگی ملیت های با هم برادر کانادا نموده، به زبانهای دری، پشتو، اوزبیکی و انگلیسی با تیراژ ۱۰۰۰ نسخه فی شماره نشرات داشته و رایگان به خدمت هموطنان قرار میگیرد.

 

سپس محترم محمد اسحاق ثنا  شاعر فرهیخته افغانی صحبت نموده نشر جریده (قیام) را گام ضروری و خوب فرهنگی در حیات اجتماعی جامعهء افغانی در کانادا و به خصوص در شهر وانکوور دانست.

متعاقباً رشتهء سخن و گرداننده گی پروگرام را خانم نسرین ناطق جمالزاده بدست گرفته آغاز نشرات جریدۀ (قیام) را به همه دست اندر کاران جریده مبارک گفته انرا ارتباط خوب میان فرهنگ دوستان دانست.

خبرنگار ما می افزاید!

 

درین محفل خانم پروین اشرفی به نمایدنگی یکی از کمیته های فرهنگی ایران ،عبداله مسوول ارین یوتوب تلویزون امریکا وعبدامالک یکتن از مریدان خانه مولانا ظی صحبتهای از تجربه کار فرهنگی شان افتتاح جریده( قیام) رابه دست اندر کاران( قیام)تبریک و تهنیت گفتند.

درین محفل مهمان افتخاری نو جوان افغان قهرمان ملی کانادا  سلیمان در حالیکه دو مدال قهرمان ملی کانادا و13 مدال طلا  به گردن آویخته داشت روی ستیژآمده با توضحات از فعالتهای ورزشی  حرکات مخصوص تکواندو اجرا نمود که از طرف حاضرین با کف زدن ها استقبال گردید..سلیمان قهرمان طی مصاحبه کوتاه به گرداننده پروگرام گفت (از پدران ومادران خواهش میکنم تا فرزندان خویش را به ورزش همکاری نمایند آموختن وزژش تکواندو برای بچه ها ودختران یکسان است )

گزارشگر ما افزود!

درین محفل با شکو تعداد زیادی از هنر مندان ونوازنده گان اشتراک داشتند . از جمله مژده جمالزاده، مجید قیام ، داکتر عمر شریف ، داوود فقیری، جمشید ورامین جان آهنگ های زیبا اجرا نمودند که با شادی  وکف زدن ها پی هم از طرف اشتراک کننده گان بدرقه و استقبال گردیدند.

محفل در اوج خوشی  ساعت 3 بجه شب خاتمه یافت.

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *