ستارۀ مشهور جهان موسيقی (مايکل جکسن) چشم از جهان بست — سلیمان شاه صوفی زاده

 

ستارۀ مشهور جهان موسيقی (مايکل جکسن) چشم از جهان بست

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

ديروز 25 جون 2009 ساعت 14:26 به وقت لاس آنجلس امريکا، مايکل جکسن که بهترين و مشهورترين ستارۀ جهان موسيقی محسوب ميشد، دريکی از شفاخانه های شهر لاس آنجلس امريکا بعد از يک سکتۀ قلبی به عمر 50 سالگی جان به حق سپرد.

مايکل جکسن بعد از آنکه در ماه مئ سال جاری به مرض سرطان جلدی مبتلا گرديد، از حالت صحی چندان خوبی برخوردار نبود و در نتيجۀ استفاده از ادويه و تأثيرات مرض وزنش به 57 کيلو رسيده بود.

 قابل ذکر است که مايکل جکسن در ماه نومبر سال گذشته طی مراسم خاصی به دين مقدس اسلام گرويد و در موجوديت حاضرين مجلس تعهد سپرد که متباقی زندگی اش را در روشنی و پيروی از ارشادات قرآن کريم سپری خواهد نمود.

وی بعد از مشرف شدن به دين مقدس اسلام از جملۀ دو اسم جديد (مصطفی وميکائيل) که برايش از طرف حاضرين مجلس وامام مسجد پيشکش گرديده بود، اسم ميکائيل را که اسم يکی از ملائک مقرب الهی بوده وتقريباً مشابه ونزديک به اسم فعلی اش بود، انتخاب نموده بود.

از خداوند بزرگ رحمت،مغفرت و جنت برين را به وی وبه سائر مسلمانان جهان استدعاء مينماييم.

انا لله و انا اليه راجعون

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *