آرشیف برهان الدین سعیدی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم برهان الدین سعیدی

 


 

مطالب سال 2012 م:

40- پروژه تحقیقاتی ارگان نشراتی صلح و تفاهم سعید افغانی ! — برهان الدین سعیدی – 2012-03-12

39- گفتنی های شنیدنی سخنان پند آموز — برهان الدین سعیدی – 2012-03-12  

38- د ارواښاد مولانا ډاکتر محمد سعید ( سعید افغاني) … په باب زما دسترګو لیدلې حالات — محمد رحیم یوسفي – 2012-02-24  

37- د فبروری (۲۵) نیټه د استاد سعید افغانی د وفات اوه ویشتمه کلیزه ده — برهان الدین سعیدی – 2012-02-24  

 

مطالب سال 2011 م:

36- سلګې !!! — برهان الدین سعیدی – 2011-10-09

35- زړګیه ! — برهان الدین سعیدی – 2011-09-20

34- انـتـظار تا به چه وقت؟ — برهان اللدین سعیدی  – 2011-09-09

33- ماه رمـضـان؛ ماه پرهیزگاری و سعادت بشریت است! — برهان الدین سعیدی – 2011-08-01

32- سوله او تفاهم د سعید افغاني له نظره! — برهان الدین سعیدی – 2011-02-25

31- ارواښاد مولانا سعید افغاني ، او د هغه ټولنیز شخصیت! — برهان الدین سعیدی – 2011-02-24

30- د بشر سعادت په څه کی دی؟ — برهان الدین سعیدی – 2011-02-21

29- د سولې او تفاهــم د لیارې مبلغ دوکتور محمد سعید سعید افغاني — برهان الدین سعیدی – 2011-02-21

28- دیدگاه استاد بزرگوار مـولانا سعید افغانی! — برهان الدین سعیدی – 2011-02-21

27- مـــولانا نورالدین عبدالرحمن جـامی  و طـریقت نقشبندیه — برهان الدین سعیدی ـ سعید افغانی – 2011-01-24

26- قضا و قـدر، جبر و اختیاربرهان الدین سعیدی – 2011-01-21

 

مطالب سال 2010 م:

25- اولیـن پیغمبر تـوحیدی؛ حضرت ابراهیـم (ع)! — بـرهان الدین سعیدی ـ سعید افغانی – 2010-11-01

24- توصیۀ یک دختر افغان به گردانندگان سازمان مللبرهان الدین سعیدی – 2010-10-27

23- راتلونکې دنیا — داکتر محمد سعید – سعید افغاني – 2010-10-16

22- ورزش رزمی تکواندو و استاد امیر محمد سلطانی) — برهان الدین (سعیدی) – 2010-10-14

21- د پردی؛ آخوا او دی خوا — برهان الدین سعیدی – 2010-10-11

20- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ( قسمت هشتم ) — برهان الدین سعیدی) – 2010-09-15

19- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ — قسمت هفتم – 2010-09-07

18- اعلان فوتی — برهان الدین سعیدی – 2011-09-06

17- کاشکې! — برهان الدین سعیدی – 2010-09-03

16- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ — برهان الدین سعیدی – 2010-08-26

15- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت پنجم برهان الدین افغانی  – 2010-08-18

14- ماه مبارک رمضان — برهان الدین سعیدی – 2010-08-11

13- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ قسمت چهارمبرهان الدین سعیدی – 2010-08-10

12- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ( قسمت سوم) — برهان الدین سعیدی ) – 2010-08-01

11- خانم رابعه  العدویه  اولیـن زن صوفی — برهان الدین سعیدی – 2010-07-23

10- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ ( قسمت دوم)— برهان الدین سعیدی – 2010-07-23

9- طبیب بگو مرض من چه و چاره ام چیست ؟ — برهان الدین سعیدی – 2010-07-13

8- اتحادیه استادان پوهنتونهای افغانستان — بـرهان الدیـن سعیدی – 2010-06-16

7- ورزش رزمی تکواندو در افغانستانبرهان الدین سعیدی – 2011-05-31

6- صوفی حقیقی کیست ؟ — برهان الدين سعيدی – 2010-03-21

5- هــفـت وادی عــرفـان هـفت شهــرعشـقبرهان الدين سعيدی – 2010-03-04

4- بیست و پنجمین سالگرد وفات علامه دوکتور محمد سعید  سعید افغانی — برهان الدين سعيدی – 2010-02-18

 

مطالب سال 2009 م:

3- نــدآ صلح و آرامش ضرورت مبرم عصر موجوده ماست — برهان الدين سعيدی —2009-11-19

2- دا څـه حال دی؟ — برهان الدين سعيدی —2009-10-08

1- د سولی او تفاهم دلیاری مبلغ عـلامـه محمد سعید ( سعید افغانی ) — برهان الدين سعيدی —2009-02-19

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *