آرشیف امان معاشر

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم امان معاشر

 


 

مطالب سال 2012 م:

64- مصاحبۀ تلفونی با ذکیه کهزاد نطاق کم نظیر کشور — امان معاشر – 2012-04-25

63- نوروزمولانا عبدالکبیر فرخاری – 2012-03-20

62- مصاحبۀ امان معاشر با خانم شیرین نظیری — امان معاشر خبرنگار آزاد – 2012-03-16  

61- مصاحبۀ امان معاشر با خانم شیرین نظیری — امان معاشر خبرنگار آزاد – 2012-03-16 

60- فروش معادن کشور خنجری در سینۀ ملت — امان معاشر خبرنگار ازاد – 2012-03-09

59- مشاعره — امان معاشر – 2012-02-27

 

مطالب سال 2011 م:

58- ولادت با میمنت محمد”ص” — امان معاشر – 2012-02-09

57- یاد آوری از شاعری گمنام هراتی ” محترم فاروق غیور” — امان معاشر خبرنگار آزاد – 2012-01-26

56- گفت و شنود با خانم ماریا دارو — امان معاشر – 2011-03-08

 

مطالب سال 2010 م:

55- عارف “چاه آبی” بزرگمرد رسالتمند و شاعر توانا —- امان معاشر – 2010-11-25

54- بنیاد آموزشی نی در شهر ونکوور کانادا افتتاح شدامان معاشر، خبر نگار آزاد – 2010-07-12

53- به ادامۀ نامۀ مادر داغدیده — امان معاشر – 2010-06-16

52- تجلیل از سومین سالروز خانه فرهنگی— امان معاشر – 2010-06-15

51- بزرگداشت از روز مادرامان معاشر – 2010-06-15

50- اندک نگاهی به فرهنگ تیموریان — امان معاشر خبرنګار آزاد – 2011-05-10

49- دختر افغان ملکۀ زيبايی نيو ويست کلمبيا کانادا شد— امان معاشر – 2010-04-23

ب48- زرگـداشت از شخصیت مـرحـوم استاد محمـد سعـید مشعـلامان معاشر – 2010-03-29

47- سخنی با بزرگان — امان معاشر خبرنگار آزاد – 2010-04-23

46- تجلیل از جشن نوروز در ونکوور کانادا — امان معاشر – 2010-03-17

45- بازیهای المپیک معیوبین آغاز یافت — امان معاشر – 2010-03-17

ن44- امۀ يک مـادر داغــدیـده — امان معاشر خبرنگار آژاد – 2010-03-17

43- محفل معرفت قرآن در ونکوور کانادا— امان معاشر – 2010-03-09

42- جشن روز جهانی زن — امان معاشر – 2010-03-08

41- گزارش از بازیهای المپیک در ونکوور — امان معاشر – 2010-03-08

40- آرزوی های زنان در هشتم مارچ یکی اند — امان معاشر – 2010-03-05

39- یـادبـود از مرحـوم اسـتاد محمـد عبدالحمیـد اسیر ملقب به “قنـدی آغـا” در ونکور کانادا — امان معاشر – 2010-03-02

ب38- زرگداشت از روز جهانی زبان مادری در ونکوور کانادا — امان معاشر – 2010-02-15

37- عـُرس حضرت ابوالمعانی میرزا عبدالقادر بیـدل در ونکوور — امان معاشر – 2010-01-31

36- ابوالمعانی عبدالقادر بیدل— امان معاشر – 2010-01-22

 

مطالب سال 2009 م:

35- عرس مولانا در ونکوور، کانادا — امان معاشر – 2009-12-14

34- محفل شاندار عیـد قربان و افتتاح سالون جدید خانـۀ فرهنگی “مـولانـا”… امان معاشر- 2009-11-29

33- هموطن منور و نابینای ما، سند فراغت کمپیوتر را بدست آورد — امان معاشر – 2009-11-24

32- نمایش پوسترهای نقاشی شده نقاش مستعـد افغانامان معاشر – 2009-11-12

31- کمک مالی يک مليون دالری به خانه فرهنگی “مولانا” — امان معاشر – 2009-10-07

30- تارنمای (سایت) خانه فرهنگی “مولانا” در شهر ونکوور — امان معاشر – 2009-09-27

29- خود کوزه و خود کوزه گر و خود گل کوزه — امان معاشر —2009-09-22

28- با رحمان ســدید شاعر جوان معرفی شويد — امان معاشر – 2009-09-15

27- کمیته فرهنگی جوانان در شهر وانکوور کانادا تاسیس شد — امان معاشر – 2009-09-14

26- شب پر خاطره شعر وغزل در وانکوور — امان معاشر – 2009-08-31

25- یاد بود از خاطره مرحوم غلام محی الدین شبنم غزنوی درشهر وانکوور — امان معاشر – 2009-07-19

24- پيام تسليت!— امان معاشر – 2009-07-10

23- یاد بود از مرحوم گل احمد شیفته وخانم ژیلا در شهر وانکوور — امان معاشر – 2009-07-07

22- یادی از مرحوم مرزا عبدالحمید (حمید )شاعر توانا کشور ما — امان معاشر – 2009-06-22

21- روز پدر را در شهر وانکوور طی محفلی گرامی داشتند — امان معاشر – 2009-06-22

20- یاد بود از سی و مین سالگرد وفات مر حوم احمد ظاهر — امان معاشر – 2009-06-22

19- موسیقی میراثمز گنجینه سی— امان معاشر – 2009-06-12

18- بزرگداشت از روز معلم در شهر وانکوور — امان معاشر —2009-06-08

17- پیام تسلیت ! — امان معاشر – 2009-06-04

16- عرض تسليت — امان معاشر —2009-05-29

15- گل احمد شیفته در گذشت — امان معاشر – 2009-05-28

14- چهارمین شب شعر وموسیقی خا نه فرهنگی (مولانا) — امان معاشر – 2009-05-26

13- در شهر وانکوور کانادا جریدۀ بنام (قیام) آغاز به نشرات نمود — امان معاشر – 2009-05-12

12- شب شعر و موسیقی… — امان معاشر – 20090428

11- گیتار نواز یما شپون در شهر وانکوور کانادا — امان معاشر – 2009-04-24

10- همبستگی افغانها— امان معاشر  – 2009-04-22

9- اولین شب شعر و غزلخوانی در شهر وانکوور کانادا — امان معاشر – 2009-04-14

8- مجلهء (خراسان) چاپ کالگری کانادا — امان معاشر – 2009-04-09بیدلستان و گلدسته ( دو کتاب در یک جلد) — امان معاشر – 2009-04-04

7- نو جوان افغان قهرمان ملی کانادا — امان معاشر – 2009-03-26

6- مراسم روز جهانی زن در شهر وانکوور کانادا— امان معاشر —2009-03-09

5- سخنی با مجید قیام ریس مرکز فرهنگی وخانه مولانا در شهر وانکوور کاناد — امان معاشر – 2009-03-06

4- شگوفه های احساس — امان معاشر – 2009-03-01

3- قسمت سوم مصاحبه امان معاشربا جناب آصف آهنگ — امان معاشر —2009-02-25

2- مصاحبه امان معاشر با محترم آصف آهنگ تحت عنوان انتخابات چیست؟ — امان معاشر —2009-02-11

1- خانم جوان افغانی در کانادا بعد از نابینا شدنش مجله تاسیس نمود — امان معاشر —2009-02-08

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *