آرشیف انجنیر فضل احمد افغان

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم انجنیر فضل احمد افغان

 


 

مطالب سال 2012 م:

29- نوروز شما مبارک باد — انجنیر فضل احمد افغان – 2012-03-20 

28- دفتر سیاسی طالبان در قطر بازی بسیار خطرناک غربانجنیر فضل احمد افغان – 2012-01-10

 

 

مطالب سال 2011 م:

27- شب یلدای مادروطن و آغاز سال نو عیسوی — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-12-23

26- کانفرانس بن دوم جام زیبا و رنگین خالی ز میانجنیر فضل احمد افغان – 2011-12-12

25- لویه جرگه عنعنوی مشورتی و آینده مادروطن عزیز ما افغانستان— انجنیر فضل احمد افغان. – 2011-11-27

24- متن کامل همکاری های ستراتژیک بین افغانستان و امریکا— انجنیر قضل احمد افغان – 2011-11-12

23- فلم هنری جدید ” بین من و تو” به نمایش قرار داده میشود — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-11-01

22- اگر پیشنهاد من قبول میشد، حادثۀ 11 سپتمبر واقع نمیشد — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-09-09

21- یبانیۀ اعلیحضرت محمد ظاهرشاه … — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-08-26

20- ستاره افغان در غرب میدرخشد — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-08-24

19- شاه امان اللۀ غازی — انجنیرفضل احمد افغان – 2011-08-21

18- اکثریت نادان و اقلیت خائین — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-07-21

17- سال نو هجری شمسی مبارک باد — انجنیر فضل احمد افغان – 2011-03-20

 

مطالب سال 2010 م:

16- خط سیاۀ دیورند — انجنیر فضل احمد افغان – 2010-12-19

15- پک راه نی یه — انجنیر فضل احمد افغان – 2010-06-20

14- چقدر جفا د ر حق ملت افغان — انجنير فضل احمد افغان – 2010-04-18

13- هشتم مارچ روز بین المللی زن — انجنير فضل احمد افغان – 2010-03-09

12- مسابقات اولمپیک زمستانی/ دراینجا خوشی و در آنجا غم دیدم — انجنير فضل احمد افغان – 2010-03-05

11- جینوساید چیست؟ — انجنير فضل احمد افغان – 2010-02-10

10- مروارید های کانفرانس لندن — انجنير فضل احمد افغان – 2010-02-06

9- طرح صلح برای خاموش کردن آتش افروخته شده تحمیلی در افغانستان — انجنېر فضل احمد افغان – 2010-02-06

 

مطالب سال 2009 م:

8- چطورمیتوان آتش افروخته شده ئی افغانستان را خاموش ساخت؟ — انجنير فضل احمد افغان – 2009-11-26

7- اگر پیشنهاد من قبول میشد حادثه 11سپتمبر واقع نمیشد — انجنير فضل احمد افغان —2009-09-13

6- بيست و نوه اسد صفحه سیاه دیگر در تاریخ افغانستان — انجنير فضل احمد افغان —2009-09-09

5- انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری — انجنير فضل احمد افغان —2009-06-26

4- نظام خر میخواهم نه نظام خر و خرخری امروز — انجنير فضل احمد افغان —2009-05-24

3- جریده “قیام” — فضل احمد افغان – 2009-05-12

 

مطالب سال 2008 م:

2-  تبصره مختصر بر سفرغیر مترقبه آقای جورج دبلیو بوش به افغانستان — انجنير فضل احمد افغان —2008-12-18

1-  پیشنهاد تغیرات بنیادی دردولت افغا نستان — انجینیر فضل احمد افغان —2008-12-04

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *