آرشیف داکتر نثار احمد صمد

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم داکتر نثار احمد صمد (بخش سوم)

 

 

 

 

 

مطالب سال 2011 م:

257- د افغان جګړې قیمت — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-12-31

256- بلای جان خود ! داکتر نثار احمد صمد – 2011-12-23

255- د هریجن د څاه اوبه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-12-16

254- نولس سوه امریکایی پوځیانو ځانونه وژلی دیډاکټر نثار احمد صمد – 2011-11-30

253- معیوبو تګلارو د سپټمبر د حملې سره کومک وکړډاکټر نثار احمد صمد – 2011-11-23

252- چهارصدو بیست و هفت هزار فییصد ګرانتر؟ — داکتر نثار احمد صمد – 2011-11-18

251- واشنګټن څنګه بې ثباتي ایجادوی؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-11-11

250د امریکا څیری جیب ! — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-11-01

249- امریکا ولی پر افغانستان حمله وکړه؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-10-28

248- د امریکا  یوه سلنه شتمن  څوک دي؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-10-23

247- افغان جنګ ختم کړﺉ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-10-18

246- پرونی آزادونکیً ، نننی اشغالونکیً — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-10-15

245- افغانستان : لس کاله بې هدفه جنګ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-10-09

244- یوه لسیزه ، لویه غمیزه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-10-07

243- سیاسی دوړي! — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-09-28

242- ګدای ملیونر! ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-09-16

241- ککرۍ د انسان ، ماغزه د شیطان ! ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-09-10

240- دا پیړۍ د چا ده؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-09-03

239- د روژې دیرشم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-29

238- د روژې نهه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-29

237- د روژې اته ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-28

236- د روژې اووه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-27

235- د روژې شپږ ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-26

234- د روژې پنځه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-25

233- د روژې څلورویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-24

232- د روژې درویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-23

231- د روژې دوه ویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-22

230- د روژې یوویشتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-21

229- د روژې شلم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-20

228- د روژې نولسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-19

227- د روژې اتلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-18

226- د روژې اووه لسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-17

225- ویاړم چی هماغه هلیکوپتر می وویشت — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-16

224- د روژې شپاړسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-16

223- د روژې پنځلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-15

222- د قرآن سره دیرش مرکی — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-14

221- د روژې څوارلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-14

220- چرا جنګ به درازا میکشد ؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-13

219- د روژې دیارلسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-13 

218- د روژې دولسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-12

217- د روژې یوولسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-11

216- د روژې لسم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-10

215- د روژې نهم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-09

214- د روژې اتم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-08

213- د روژې اووم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-07

212- الله اکبر! — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-06

211- د روژې شپږم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-06

210- د روژې پنځم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-05

209- د روژې څلورم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-04

208- د روژې درییم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-03

207- د روژې دوهم سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-02

206- د روژې لومړنی سوغات— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-08-01

205- پر امریکا د چا پورونه باندی دي — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-07-27

204- د پوځی ډېرښت اړونده درواغ — ډاکټر نثار احمد – 2011-07-20

203- د خیانت سزا — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-07-08

202- راوتنه که توپ بازي؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-06-27

201- جنګ خودش تروریزم است — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-06-25

200- د میلادیچ نیولو ولی ۱۶ کاله ونیول؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-06-11

199- تهذیب امریکایی از زندانهایش پیدا است — داکتر نثار احمد صمد – 2011-06-11

198- له افغانستانه وتل او د امپراتورۍ بیغمه کیدلډاکټر نثار احمد صمد – 2011-06-11

197- د پاکستان خطرناک بشری حقوق — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-05-28

194- د اسامه وژنه په درې ټریلیونو ډالرو؟ — لیکوال : ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-05-20

195- د تونل جوړونکی حیرانونکي معلومات — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-05-10

194- مردن بخاطر دروغ — داکتر نثار احمد صمد – 2011-05-10

193- زه دوهم نفر وم چی راووتلم — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-04-28

192- لیبیا دوهم افغانستان او درېیم ویتنام ؟ ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-04-20

191- موږ او هغوی ! — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-04-16

190- امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد (څلورمه برخه) — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-04-04

189- د قذافی لعنت واشنګټن بوخت کړ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-27

188- قیمتِ یک طالب پنجاه ملیون دالر؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-27

187- امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد(درېیمه برخه)— نثار احمد صمد – 2011-03-22

186- عراق د ناټو افغانستان دی! ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-18

185- امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد(دوهمه برخه) — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-15

184- امریکا په ملګرو ملتو کی د نړۍ پر ضد (اوله برخه) — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-09

183- د افغانستان حل لاره : راووزه — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-04

182- امریکا د افغانستان څخه نه وزی — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-03-01

181- د کندهار کلیوال امریکایی ادعاګانی غلطی بولیډاکټر نثار احمد صمد – 2011-02-26

180- که امریکا ووزی، نو؟ — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-02-19

179- د خپلواکۍ غل! — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-02-12

178- سوداګر قتل ها! — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-02-10

177- آیا د امریکا بهرنۍ تګلاره سَمیدای سی؟ — ژباړن : ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-02-07

176- د وارداتی دیموکراسۍ جُرم — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-01-30

175- لس درواغ ، لس رښتیا — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-01-26

174- مفلِسه واکمني— ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-01-16

173- پانی پت: د افغانانو هلاکت! ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-01-15

172- مصیبتِ اصلی مشی خارجی است — ډاکټر نثار احمد صمد – 2011-01-07

 

   بازگشت به بخش دوم    بخش سوم      ورود به بخش چهارم

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *