آرشیف احمد شفیق شبنم

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم الحاج احمد شفیق شبنم

 

 

 

مطالب سال 2011 م:

18- قابل توجه کلیه کسانی که با اینترنت سروکار دارند! — ارسالی: الحاج احمد شفیق شبنم – 2011-11-28

17- افتتاح رسمی تلویزیون اسلامی آرمان —الحاج احمد شفیق شبنم – 2011-06-30

16- مردم به یک (خر) مدال دادند— الحاج احمد شفیق شبنم – 2011-03-18

 

مطالب سال 2010 م:

15- با موبايلي که در حين نماز به صدا در مي آيد چکار کنيم؟ — الحاج احمد شفیق شبنم – 2010-12-21

 

مطالب سال 2009 م:

14- صلح در هنر هنرمندان — الحاج احمد شفيق شبنم – 2009-10-11

13- تحقيقات جديد علمی در مورد سجده — الحاج احمد شفيق شبنم – 2009-10-01

12- آن سه ساعتیکه بهترين و افضلترين ساعات در ماه مبارک رمضان ميباشند — الحاج احمد شفيق شبنم – 2009-09-13

 

مطالب سال 2008 م:

11- ابيات و سخنان برگزيده(بخش يازدهم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-12-31

10- ابيات وسخنان برگزيده (بخش هشتم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-11-22

9- ابيات و سخنان برگزيده(بخش دهم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-12-14

8- ابيات وسخنان برگزيده (بخش هفتم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-11-08

7- ابيات و سخنان برگزيده(بخش نهم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-12-06

6- ابيات وسخنان برگزيده (بخش ششم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-10-24

5- ابيات وسخنان برگزيده (بخش پنجم) — ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-10-14

4- ابيات وسخنان برگزيده (بخش چهارم) — ارسالی الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-09-28

3- ابيات وسخنان برگزيده (بخش سوم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-07-13

2- ابيات وسخنان برگزيده (بخش دوم) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-06-03

1- ابيات وسخنان برگزيده (بخش اول) — الحاج احمد شفيق شبنم – 2008-05-28

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *