آرشیف عبدالله عابد کابلی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم عبدالله عابد کابلی

 


 

مطالب سال 2011 م:

22- ماه محرم وعاشورا و فرهنگ عزاداری ارسالی: عبد الله  عابد کابلی – 2011-12-05

21- نامۀ سرگشادۀ عبدالعلی بازرگان به سید علی خامنه ای ولی فقیه — عبدالله عابد کابلی – 2011-12-30

20- خطاب دوکتور عبدالکریم سروش به سید علی خامنه ای… — عبدالله عابد کابلی – 2011-12-29

19- آیا کمیته امداد خمینی درکابل، اسلحه توزیع نمی کند؟ — عبدالله عابد کابلی – 2011-11-11

18- کور خود بینای مردم — عبدالله عابد کابلی – 2011-10-28

17- در کشور ما افغانها “پدر سوخته”اند! — عبدالله عابد کابلی – 2011-09-08

16- طرح مفکورۀ تجزیۀ افغانستان ، اندیشۀ ضد اسلامی وایدۀ استعمار…— عبدالله عابد کابلی – 2010-08-11

15- رامسفیلد گفته است: 200 میلیون دلار به علی سیستانی دادیم تا عراق را…عبدالله عابد کابلی – 2011-01-03

 

مطالب سال 2010 م:

14- جنایات ګرګانی که به لباس میش آمده اند (ویدیو)عبدالله عابد کابلی – 2010-08-21

13- ستاره بوکس”مایک تایسن” از صحنه های مسابقات جهانی تا آرامش با قرآن— عبدالله عابد کبلی – 2010-07-12

12- پاسخی به گزافه گوییهای علی اکبر ولايتي ناظر سیاست خارجی و… — عبدالله عابد کابلی – 2010-07-05

11- چرا شما پنجاه میلیون تومان جایزه نگیرید؟! — عبدالله عابد کابلی – 2010-06-20

10- دغل بازی به سبک جمهوری رافضی( صفوی ایران) — عبدالله عابد کابلی – 2010-06-13

9- عمربن خطاب (رض) از خلافت تا شهادت — عبدالله عابد کابلی – 2010-04-03

8- مکثی بر نوشتۀ آقای هاشم ( سدید) وتاملی بر تبصرۀ آقای اکادیمیسن سیستانی — عبدالله عابد کابلی – 2010-03-31

7- اختلاط ومغالطه در روش برداشت ازآیات متبرکه قرآن… — عبدالله عابد کابلی – 2010-01-29

6- آبادی بتخانه زویرانی ما است — عبدالله عابد کابلی – 2010-01-07

 

مطالب سال 2009 م:

5- این پیام تبریکی به آ قائ عمر خطاب است ؟؟؟ و یا دفاعیه ای از… ؟؟؟!!! — عبدالله عابد کابلی – 2009-12-30

4- عمر خطاب در بازار تلویزیون پیام افغان ارزش هائ دینی ومذهبی را…— عبدالله عابد کابلی – 2009-12-22

3- ملاحظا تی بر نوشته ای آقائ مصباح-هراتی — عبدالله عابد کابلی – 2009-12-21

2- قبر پرستى و سجده به قبر شرك است — عبدالله کابلی – 2009-12-14

1- قیام حضرت امام حسین ( رض) الگوئ روشن مبارزه برعلیه حکومت هائ —- عبدالله کابلی – 2009-12-12

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *