آرشیف دکتور صلاح الدین سعیدی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم دکتور صلاح الدین سعیدی

 


 

مطالب سال 2011 م:

53- فیصلـﮥ شورای علماء افغانستان ومجبوریت های محترم ح. کرزی — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2012-03-10

52- مصالحـﮥ سیاسي پاکستان و اهانت به قرآن کریم — دوکتور صلاح الدین سعیدی  سعید افغاني – 2012-02-27

51- فساد اداري در افغانستان وعوامل اساسي آندوکتور صلاح الدین سعیدی – 2011-12-13

50- الٲخضر ابراهیمي لاتراوسه هم په خپلو تیروتنو نه پوهـیـږي! — دوکتور صلاح الدین سعیدي – 2011-12-10

49- تعصب از نظر دیـن مبین اسلام — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2011-07-16

48- خطاب به آنهائیکه مصالحۀ سیاسی را نمی پذیرند و به تعریف… — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2011-07-16

47- دپاکستان دومخه سیاست ادامه لري! —- دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2011-05-10

46- پایگاه دایمی نظامی امریکا درافغانستان و مصاحبـﮥ… — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2011-03-09

45- تحولات افغانستان، منطقه وتحلیل های آقای امرالله… — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2011-01-10

 

مطالب سال 2010 م:

44- موقف و نظرمن درمورد اعلامـیـﮥ مجمع فعالان سیاسی کشور — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-12-27

43- گفتنی های برنوشتـﮥ (چکری) هنوز هم چکر میزند! — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-12-21

42- دیموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است! — دوکـتــور صـلاح الــدیـن ســعـیـدی – 2010-11-25

41- عـیـد قربان احـــکام  الهام و درسهای آن — د. صلاح الدین و امین الدین سعیدی – 2010-11-15

40- مکثی بر مصوبات جلسه ای مؤرخ ۲/۱۱/۲۰۱۰ حکومت… — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-11-03

39- چند ملاحظهء در مورد جـــزای اعـــدام — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-10-26

38- مکثی بر مصوبات جلسه اخیر حکومت افغانستاندوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-10-20

37- مونږ ته څه کول په کار دی؟ — دوکتور صلاح الدین سعیدي – 2010-09-19

36- نـــامـــه سر ګشاده — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-08-17

35- مـــــا ودمــــوکــــراســــی — دوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-06-16

34- نګاهی به ترویج زبان فارسی در نیم قارهء هنددوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-06-16

33- سـوله، جــرګه، دریـځـونـه او عـوامـــلدوکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-06-13

32- خـــــبـــــرتـــــيـــــــا  اعــــــلان — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-04-28

31- مواد موافقتنامه های بــــن به بیراهه کشانیده شده اما …! — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-04-21

30- اطلاعیه غیر موجه، بی جاء و سیاسی لوی څارنوالی افغانستان — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-04-18

29- بحث تکمیلی بر نوشته صلح و استقرار خواست ملت است! — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-04-18

28- صلح و استقرار خواست ملت است! — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-04-14

27- اندیشه های ملی ګرایی! محترم ح. کرزی و انتخابات پارلمانی… — دکتور صلاح الدين سعيدی! – 2010-04-06

26- د ســـولــی جــــرګه — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-03-29

25- آزادی ودموکراسی بدون حاکمیت قانون مردود است! — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-03-17

24- هدف چیست و چه باید کرد؟ — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-03-11

23- تبصره بر اظهارات ګورباچوف — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-03-05

22- دافغانستان د اداری نظام د رغونی په هکله مشخصی ملاحظی او…— دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-02-20

21- د حزب اسلامی د نوی طرحی عملی او غیرعملی اړخونه! — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-02-20

20- په افغانستان کې د ناتو وروستی پوځی عملیات له یوی بلی…— دکتور صلاح الدین سعیدی – 2010-02-15

19- د حق د لار ې د کلتوري ټولنې مشرتابه د خواخوږۍ پيغام — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-02-13

18- مـــصـــالحه بــــا کــــې؟ — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-02-08

17- د عسکری خدمت اجباری کول د حل لیار نده! — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-02-05

16- عـدم موفـقـیـتها درافغانستان و راه های حـل ممکن (بخش دوم) — دکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-01-31

15- عـدم موفـقـیـتها درافغانستان و راه های حـل ممکنبخش اول — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-01-29

14- چرا نظام کمونیزم نفرت انگیزاست؟ — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2010-01-08

 

مطالب سال 2009 م:

13- فساد اداري، تــوقـعــات وظرفیت های حاکمیت افغانستان — دوکتور صلاح الدين سعيدی – 2009-11-22

12- فساد اداری در افغانستان عوامل و راه های بیرون رفت — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-11-04

11- دیدګاه های من بر مصاحبه جناب غلام غوث وزیری — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-10-21

10- آیا افغانها قادر به ساخت و ساز کشور شان هستند؟ — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-10-19

9- د افغانستان اوسنی سیاسی بحران د حل لاره — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-10-04

8- تنها یک نیروی قاطع در افغانستان پیروز شده می تواند! — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-09-27

7- آقای آحمد غوث زلمی را کې به زندان انداخت و راه حل… — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-09-24

6- خـبـرتــیـا! — دوکتور صلاح الدېن سعېدی – 2009-09-19  

5- برنامه تلویزیونی یا مراسم تشییع جنازه؟ — صلاح الدين سعيدی —2009-09-14

4- نــظر خـــیـر خـــواهــــانـــه — دوکتور صلاح الدېن سعیدی —2009-09-14

3- ملاحظات کوتاه در مورد نظریات محترم عارف عباسی — دکتور صلاح الدين سعيدی —2009-09-04

2- کشتار دسته جمعی طالبان در سال ۲۰۰۱ — دوکتور صلاح الدين سعيدی —2009-07-15

1- سیکو لاریزم اکادمیسن سیستانی — دکتور صلاح الدين سعيدی —2009-02-25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *