آرشیف استاد حمید عطا

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم استاد حمید عطا

 


 

مطالب سال 2012 م:

28- دیموکراسی ودِين بازی احمدی نژاد — استاد حمید عطا – 2012-01-31

مطالب سال 2011 م:

27- عـدد 39 ،حروف ابجـد و تقوای بزرگان! ملت — حمید عطا – 2011-11-21

26- شرایط لویه جرگه دررابطه به قرارداد موسوم بهپیمان ستراتیژیک” با امریکا — حمید عطا – 2011-11-19

25- ای تارشيی عزيز! — حمید عطا – 2011-11-09

24- اور یایی که بی ” یا ” شد— حمید عطا – 2011-09-11

23- قومیت یا دشنه مسموم برای نابودی مردم — حمید عطا – 2011-07-27

22- وقتی تاریخ تکرارمیشود و زمین بهم میپیونددحمید عطا – 2011-02-05

21- آخرین روزهای دیکتاتور — حمید عطا – 2011-01-20

20- همسايۀ بخيل — حمید عطا – 2011-01-16

 

مطالب سال 2010 م:

19- در تعقیب نوشته: قانونی اسلام را پیاده کردحمید عطا – 2010-12-14

18- تجارت دیموکراسی ! — حمید عطا – 2010-08-03

17- غزه یی غرقه بخون،.. و دیوار پولادین! — حميد عطا ادم – 2010-01-14

16- فالبینان سیاسی و جنبیدن پارلمانی — حميد عطا ادم – 2010-01-04

 

مطالب سال 2009 م:

15- اتحادیه اروپا وقتی دهن جوال میگیرد — حميد عطا ادم —2009-09-19

14- نو جوانان قهرمان و استثنائات — حميد عطاء ادم —2009-03-26

13- نوروز و معجزه گران (( جنده بالا )) ! — حميد عطا ادم —2009-03-22

12- آیا واقعا اقای کرزی مشت منافقین را باز کرد؟! — حميد عطا ادم —2009-03-10

11- قاتلین در لباس فرشته و مظلومانی متهم به جنایت — حميد عطا ادم —2009-01-10

 

مطالب سال 2008 م:

10-  ازدیاد عساکر امریکایی یا افزون شدن مصیبت در افغانستان — حميد عطا ادم —2008-12-23

9-  صبحت بخیر کرزی صاحب! بیدار شدی! — حميد عطا ادم —2008-11-02

8-  حقوق انسان و مفهوم ” انسان” — حميد عطا ادم —2008-05-29

7- بی بی سی؛ دستی ماهرانه برای دریدن سقف وحدت افغانها — حميد عطا ادم — 2008-05-07

6-  دام ها ، دانه ها و شکار ها ! — حميد عطا ادم —- 2008-05-05

5- یادی از ان سیه روزی که… — حميدعطا ادم — 2008-04-25

4- چه کسانی در عقب اهانت کنندگان به اسلام قرار دارند ؟ — حميدعطا — 2008-03-24

3- سالگشت آزادی — حميدعطا—2008-02-15

2- حسین، کربلاء و عاشوراء — حميد عطا— 2008-01-22

 

مطالب سال 2007 م:

1- هنرمند وهنر موسيقی — حميد عطا— 2007-10-04

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *