آرشیف محمد احسان میرزایی

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم محمد احسان میرزایی

 

 

 

مطالب سال 2008 م:

8- جهالت خشونت بار میآورد — محمد احسان ميرزايی — 2008-05-13

7- آیا اداره امنیت ملی افغانستان در راستای منافع ملی کشور… — محمد احسان ميرزايی — 2008-05-07

6- نقش زنان در مبارزات آزادی خواهانه ستودنی است — احسان ميرزايی— 2008-05-04

5- از حوادث بايد پند گرفت — احسان ميرزايی— 2008-04-23

4- درنگی بر تحولات سیاسی اخیر در پاکستان —- احسان ميرزايی— 2008-04-16

3- استقلال و خود ارادیت ویژگی خاص حیات سیاسی… — احسان ميرزايی— 2008-04-15

2- نوی کال دسولی او پرمختک زیری — محمداحسان ميرزايی— 2008-04-08

1- حقوق شهروندی در قانون اساسی افغانستان منطبق با حقوق بشر است — محمداحسان ميرزاي— 2008-04-07

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *