آرشیف وحید مژده

 

مقالات و مطالب ارسالی محترم وحید مژده

 


 

مطالب سال 2011 م:

3- پایگاه های خارجی موجب دوام جنگ و مانع وحدت ملی خواهد شد — وحید مژده – 2011-10-15

2- چرا طالبان به ملا کشی روی آورده اند؟ — وحيد مژده – 2011-09-22

 

مطالب سال 2010 م:

1- ګزارشی از یک ملاقات — وحید مژده – 2010-07-29

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *