دکتور رفيق عبدالسلام وزیر خارجه تونس و خواب عُمَری — حمید عطا

 

 

دکتور رفيق عبدالسلام وزیر خارجه تونس و خواب عُمَری

 

 

حمید عطا

 

وزیر خارجه برحال کشور تونس که هفته گذشته در جلسات طولانی اشتراک نموده بود ، بعد از اینکه خستگی زیاد وی را بستوه در اورده بود  خیلی عادی و همچو مردم عادی در هنگام استراحت جلسه  برای مدتی وبدون کدام تشریفاتی در یکی از اطاقهای محلی که در ان جلسات صورت میگرفت خواست  راحتی گیرد. در حالیکه وی میتوانست بشکل اشرافی همچو دیگر مسئولين و قدرتمندان در اطاق های فاخر به این استراحت بپردازد ، اما وی را جاه و منصبش بیخود از این نکرد که وی همچو هر انسان عادی دیگری در ان محل ، یک انسان است و میشود رفع خستگی اش را بشکل خیلی ساده ان و بگونه که قبل از اشغال این پُست  داشت ، بنماید. قابل ذکر است که وی قبل از احراز پست وزارت خارجه تونس بعد از انقلاب، بصفت محقق در پوهنتون وستمنستر و در مرکز تحقیقاتی اکسفورد و همچنان بصفت استاد در انستیوت  تعلیمات عالی مارکفیلد  در بریتانیا اشتغال داشت.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *