کنفرانس بن سوم در راه است — سید حسیب مصلح

 

کنفرانس بن سوم در راه است

 

نویسنده: سید حسیب مصلح

ملبورن – آسترالیا

31 جنوری 2013

 

دولت امریکا، بریتانیا و آلمان برنامه دایر کردن کنفرانس بن سوم را جهت سهیم ساختن مخالفان مسلح و شریک ساختن مخالفان سیاسی رژیم کرزی در رژیم مورد نظر شان روی دست گرفته اند. دول نامبرده با توافق شرکای خود می خواهند قبل از دایر شدن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 2014 طالبان، حزب اسلامی حکمتیار، جبهه ملی، ایتلاف ملی و حزب حق و عدالت و رژیم حامد کرزی را به پای میز مذاکره جهت تعدیل در قانون اساسی افغانستان، تغییر در ساختار نظام و آشتی بین طرف های متخاصم به کشانند. قرار است که رهبری این برنامه تحت قیادت امریکا و بریتانیا با میزبانی آلمان انجام شود.

 

حامد کرزی از این ناراحت است که چرا روند صلح و آشتی بین طرف های متخاصم تحت رهبری بیگانگان تامین و تطبیق شود چون در صورت عملی شدن برنامه دول خارجی مذکور اهداف و برنامه های مورد نظر حامد کرزی به حاشیه کشانده خواهد شد و شخص حامد کرزی دیگر در آینده سیاسی افغانستان هیچ نقشی نه خواهد داشت.

پاکستان و ایران هم از دایر شدن همچون یک کنفرانس ناراحت و بیمناک هستند چون در صورتی که سه کشور خارجی نامبرده به توانند مطابق اهداف و برنامه های دراز مدت خود در کنفرانس بن سوم موفق شوند نقش آن دو کشور همسایه افغانستان در تاثیرگذاری بالای افغانستان کم خواهد شد.

 

انتخاب جان کری به صفت وزیر امور خارجه امریکا حامد کرزی را و حامیان داخلی او را سخت وحشتناک ساخته است چون جان کری یک سیاستمدار قلدرمآب و مدبری است که از تصامیم خود در قبال جنگ افغانستان و تغییر رژیم در کابل عقب نشینی نه خواهد کرد. حامد کرزی از این وهم دارد که جناح های متخاصم او و خانواده اش را به علت فساد گسترده در اداره تحت قیادت انتصابی وی به پای میز محاکمه کشانند. حامد کرزی از آینده مبهم و سرنوشت نامعلوم خود و خانواده اش بسیار نگران است چون تحولاتی تحت رهبری خارجی ها او را بدون هیچ درنگی از شرکت در بازی های بعدی در صحنه سیاسی افغانستان محروم می سازد.

 

گشایش دفتر طالبان در قطر، آمادگی گلبدین حکمتیار جهت اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری بعد از 2014 بعد از خروج نیرو های ناتو و امریکایی از افغانستان و آوردن تغییرات در ساختار نظام و قانون اساس افغانستان از جمله پیش شرط های دایر شدن کنفرانس بن سوم توسط مخالفان مسلح رژیم کرزی به شمار می روند که خارجی ها با چنین پیش شرط های توافق نظر دارند.

 

حامد کرزی تلاش دارد تا با جذب بعضی از دوستان ناراضی و برادران ناراض خود روند برنامه دایر شدن کنفرانس بن سوم را خنثی کند. اشرف غنی احمدزی شخص مطرح برای ریاست یک رژیم موقت انتخاب شده است چون موصوف مورد اعتماد جناح های مخالف مسلح رژیم کنونی در کابل است.  اشرف غنی احمدزی توانسته است وزیر امور داخله افغانستان را قانع سازد تا جهت حفظ توازن قوا نیرو های اربکی و پولیس غیر مسلح را در ولایات مختلف کشور ایجاد کند. هر روز ده ها سرباز پشتون تبار ارتش ملی افغانستان از صف نیرو های وزارت دفاع ملی آن کشور فرار می کنند و این عدم توازن قومی در صفوف ارتش ملی قبیله سالاران و تبارگرایان حاکم بر اریکه ی قدرت را سخت مشوش و ناراحت ساخته است. اشرف غنی احمدزی یکی از افراد کلیدی مورد اعتماد امریکا در افغانستان است که می تواند از منافع امریکا در افغانستان پس از خروج نیرو های خارجی از آن کشور به صورت روشن دفاع کند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *