نوروز مبارک — انجنیر فضل احمد افغان

 

نوروز مبارک

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

با عرض سلامهای آګنده ازمحبت و احترامات قلبی:

 آغاز سال نو هجری شمسی را که بنام نوروز تجلیل میشود با تقدیم از ګلهای که بقایایی از ګلباغ نیاکان ملت نجیب و قهرمان افغان میباشد به هموطنان نهایت عزیز و ګرامی از صمیم قلب تبریک و تهنیت میګویم…

 

برای ادامۀ مطلب لطفا بر اینجا کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *