جایگاه ذهنی فردگرایی —انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر

 

 

جایگاه ذهنی فردگرایی

 

انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر

 

با عرض سلام و ادب، سعادت و عزت تانرا در تمامی امور خیر از بارگاه ایزدمتعال آرزو می دارم.

همکاران گرامی!

در ادامه مقاله های قبلی، باب سخن دوباره را درین مقاله در رابطه  به "جایگاه ذهنی فردگرایی"  که یکی از دردهای کنونی جامعه ما می باشد که تاهنوز بی درمان مانده است و میراثی از احزاب چپی کشورما می باشد زیر بحث می بریم. امیدوارم که در محدوده حوصله مندی خوانندگان عزیز باشد

آرزو دارم  همچو گذشته ها، شما نیز در نشر و پخش آن سعی نماید. با التماس دعای خیر و سعادت  از بارگاه رب العزت برای همه ما.

جهت سهولت نشر، مقاله بشکل فایل (پی.دی.اف.) و هم بشکل فایل تکس ارسال گردید. همچنان عکسی درین ارتباط.

 

به امید همکاری های بیشتر

 

برادرتان انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر، هالند 5 می 2013

 

 

برای ورود به اصل مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی عکس کلیک کنید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *