روز مادر مبارک باشد — انجنیر فضل احمد افغان

 

روز مادر مبارک باشد

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

بهشت زیر پای مادر، و حب به مادروطن ایمان میباشد. دستان مادروطن بوسه ام و خاک مادروطن سرمه ام میباشد. مادر ګرامی تو بودی برایم بسم الله، مور، ډوډی، کالی، وطن، سبق، صبر، صداقت، محبت و ادب آموختی. مادروطن عزیزم تو بودی که من را در آغوش ګرمت تربیه و عشق به عدالت و وطندوستی آموختی…

 

برای ادامۀ مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *