حذف کرسی هموطنان سیک و هندو مذهب افغان ! — میرعنایت الله آشفته

 

حذف کرسی هموطنان سیک و هندو مذهب افغان !

 

ادعای کاذبانۀ مدافین منافع حقوق اقلیت ها یا ایجاد نفاق بین اقوام ساکن در افغانستان !؟

 

میرعنایت الله آشفته

20 جولای 2013

 

حذف کرسی پارلمانی هموطنان اهل هنود و سیک افغان  توسط  اعضای پارلمان اقدامی است، ضد دیموکراتیک و خلاف همه  ادعا های دروغین و عوام فریبانۀ اکثریت وکلای پارلمان که در عملکرد ضد ملی شان تردیدی وجود ندارد. از استعمال کلمات ظاهراً عدالت خواهانه ولی نمایشی چون حقوق بشر، حقوق زن، حقوق اقلیت ها و. . .  طوطی وار سوی استفاده مینمایند، همه میدانند که کمترین آگاهی، توجه و اعتباری به این ارزش های انسانی و دیموکراتیک، نه داشتند و نه دارند.

 

 عدۀ کثیری از اعضای پارلمان و مجلس سنا به نفاق افگنی بین اقوام برادر و برابر افغانستان متهم می باشند. هموطنان محترم ما  روزانه شاهد مشاجرات، بحث های غیر ضروری، ضد منافع علیای کشور با پخش و اشاعۀ نظریات حلقات تجزیه طلب، تمامیت خواه و حریص،  در خانۀ ملت به منظور افتراق هرچه بیشتر ملت، بنام نمایندۀ مردم، در واقع عاملین اهداف، آرزوها و امیال شوم  بیگانه گان، در کشور می باشند. متأسفانه  بخش اعضای پارلمان را خانم ها و آقایان تشکیل می دهند که پس از مشاجرات لفظی، توهین و تحقیر به اقوام و زبان های رسمی کشور، پس از بوتل پرانی و کفش پرانی، دست به گریبان هم برده خواهان به کرسی نشاندن دساتیر اغیار و تحمیل دیدگاه های تنگ نظرانۀ سمتی زبانی و مملو از تعصب خویش را جهت سوی استفاده از بکار برد کلمات چون  پوهنتون و دانشگاه ،میدان هوائی یا فرود گاه ( که صرف فرود می آید و پرواز ندارد ) بیمارستان یا شفاخانه ( مریض حتماً باید قبرستان برود و امید شفا یابی نباشد )  و . . .  به اصطلاح خود را در جایگاه کارشناس مسائل و علم زبان شناسی قرار می دهند. اشخاص فاسد، راکت پران، قاچاق چی، رشوه ستان، وابسطه به تنظیم، سمت، زبان، اجیر بیگانه، فاقد سواد حد اقل ابتدائی، مکتب سوز و . . . بنابر کدام معیار علمی و از کدام دیدگاه  ملی و افغانستان شمول بر مسطلحات ملی بحث می نمایند؟

 

مردم هندوستان، خوب و دوست ماست!  فیلم ،سینما، سریال، موسیقی و . . . شان خوب و اکثر برنامه های مبتذل تلویزیون های داخل کشور، با تأسف تولیدات هندی میباشد!؟ ولی هندو باوران  افغان بد اند؟  کُرسی پارلمانی شان حذف، ملکیت های شان غصب، نبود هندوسوزان و به سائر مشکلات شان بی اعتنا و از دولت هندوستان هم رسماً تقاضا صورت پذیرفته تا به مهاجرین هندوباور افغان حقوق پناهندگی سیاسی داده نشود؟

این را گویند از خود کش بیگانه پرست!

 

میخواهیم بدانیم این به اصطلاح نمایندگان !!؟؟ ملت ! بنابر داشتن کدام حق و منطق حقوق طبیی، انسانی، قانونی، مدنی وشرعی هموطنان سیک و اهل هنود ما را سلب می نمایند؟  آن عده وکلای که خویشن را کاذبانه  مدافع حقوق حقۀ اقلیت های کشور قلمداد مینمائید و با استفاده از این تبلیغات نمایشی و عوام فریبانۀ که صرف نزد مؤسسات خارجی جهت اخذ امتیازات، خویش تن را به اصطلاح  واقع بین، مترقی، روشنفکر، مردمی و فارغ از تعصب وانمود می سازند تا رُقبای سیاسی خویش را با القاب و کلمات نا شایست توهین نمائید.

 

 از شما سؤال دارم چه تفاوتی بین هموطنان اقلیت های مذهبی سیک و هندوی افغان با سائر اقلیت های ساکن کشور وجود دارد!؟  اسمای سائر اقلیت ها باید در سرود ملی کشور حتماً ذکر باشد و باید حقوق اقلیت ها به استثنای حقوق هندو باوران رعایت گردد!؟  در غیر آن وحدت ملی  تأمین شده نمی تواند، اما تحمل یک کرسی، انهم سمبولیک برای هموطنان اهل هنود افغان به شما نمایندگان انتخابی!؟ ملت دشوار و غیر قابل تحمل است!   

 

آن عده وکیل صاحبان استفاده جو ،جزیه طلب و متعصب  که باعث  این تصمیم ظالمانه و حق تلافانه شده ئید، هیچ هموطن مسلمان و عاقل شما این عمل تانرا  تأئید کرده نمی تواند. هموطنان سیک و اهل هنود ما هیچ زمانی باعث نا امنی، بی ثباتی و بی اتفاقی در کشور نشده اند. هیچ زمانی به جرم خیانت ملی، وطن فروشی متهم نبوده اند، هیچ زمانی به نفاق افگنی قومی، سمتی، زبانی، جنگ های داخلی، تخریب شهر ها و . . متهم نبوده اند.  مثل سائر اتباع کشور به خدمت مقدس زیر بیرق ( عسکری ) حاظر بودند، مالیات به دولت می پردازند، همیشه خود ایجاد شغل نموده اند و در خدمت سائر هموطنان قرار گرفته اند.

 

 من که از دوران مکتب، پوهنتون و ایام عسکری، این هموطنان با استعداد خود را به حافظه دارم ، مردمان آرام ، زحمتکش  لایق، با وفا، وطن دوست و صمیمی یافته ام. از تصادف روزگار بنابر داشتن مسلک فارمسی( دواسازی ) چند سالی نیز با این هموطنان خوب و صادق خود که  مالکین اکثریت دواخانه ( درملتون ) های شهرکابل بودند، افتخار همکاری  با ایشان داشتم.

 

آنچه مرا منحیث یک مسلمان وحق شناس هم شهری نزد این هموطنان سیک و هندو شرمنده  و سرافگنده ساخته است اعمال بسیار ظالمانه، ضد انسانی و ضداسلامی به اصطلاح مجاهد نما ها یا مجاهدین جعلی بوده که از هیچ نوع عمل وحشیانه و ظالمانه دریغ نورزیده، همه دارای های غیر منقول ایشانرا خائنانه در سرتا سر کشور از جمله دوکاکین و املاک شانرا در جاده میوند و خانه های شانرا در کارته پروان شهر کابل، به جرم سیک و هندو بودن غصب نمودند. آرزو دارم سائر هموطنان ما نیز این اعمال ضد بشری و حق تلافانه را تقبیح نموده، کُرسی پارلمانی که حق مسلم ایشان است  دوباره احیا و به سائر مشکلات عدیدۀ که دامن گیر ایشان است جداً توجه صورت گیرد. 

                                                                

                                                              ختم

       

   

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *