خاطره ای از عید — انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر

 

خاطره ای از عید

 

انجنیر محمد نذیر (علی) تنویر

 

 

"خاطره ای از عید" یکی از داستان های واقعی جامعه ما که برگرفته شده از کتاب "از پلچرخی تا گوانتانامو" می باشد.

"خاطره ای از عید" یکی از داستان های واقعی جامعه ما که برگرفته شده از کتاب "از پلچرخی تا گوانتانامو" می باشد.

این داستان خارج از رابطه های نویسنده گی و دانش ادبی بر مبنای تمثیل احساس درونی نویسنده شکل یافته است. هرچند تمثیل عمیق از باور های معنوی برای فرد همچو من که از دانش کمتر ادبی برخوردار هستم کاری ساده ی نخواهد بود اما بازهم همین عشق است که باعث شکل گیری جملات به روی صفحات کاغذ (تاریخ) می گردد و حتی هر باری که آنرا مرور می نمایم با رخسار نمناک از آن جدا می گردم

 

 

برای ورود به متن کامل داستان لطفا بر اینجا و یا بروی عکس کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *