متن كامل سخنان رييس جمهور اسلامي ايران در نشست مجمع عمومي سازمان ملل

 

متن كامل سخنان رييس جمهور اسلامي ايران در نشست مجمع عمومي سازمان ملل

 

برگرفته شده از: سايت رياست جمهوری اسلامی ايران

 

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلوه و السلام علي سيدنا و نبينا محمد (ص) و آله الطاهرين و صحبه المنتجبين

اللهم عجل لوليك الفرج و العافيه و النصر واجعلنا من خير انصاره و اعوانه و المستشهدين بين يديه


آقاي رئيس؛عاليجنابان؛
خداي بزرگ را براي اعطاي فرصت حضور مجدد در اين مجمع جهاني سپاسگزارم
.
در سه سال گذشته از اميد هاي فراوان به آينده روشن جامعه بشري و برخي راه
حل ها براي دستيابي به صلح پايدار و گسترش عشق و محبت و در مقابل، همكاري و فشار برخي قدرتها براي تضييع حقوق ملتها، ظلمي كه بر اكثريت جامعه جهاني از جمله بر ملت هاي عراق، فلسطين، افغانستان، لبنان، ملتهاي آفريقايي، امريكاي جنوبي و آسيايي مي رود، چالش هاي فرا رو مانند تلاش براي فروپاشي خانواده، تخريب فرهنگها و تحقير ارزش هاي متعالي، ناديده گرفتن تعهدات، گسترش سايه تهديد و مسابقه تسليحاتي و نا عادلانه بودن و ناتواني نظامات حاكم بر جهان از اصلاح وضع با شما همكاران سخن گفتم. با روي دادن حوادث متعدد و جديد، ناتواني ساز و كارهاي موجود آشكارتر شده است. اما در همين حال، يك جريان اميد بخش كه در متن انديشه و باور ملتها شكل گرفته بارورتر و قويتر شده است و در برابر ياس آفريني حوادث، نوراميد را براي تجربه فردايي زيبا، درخشان و مطلوب در دلها روشن مي سازد.

خانم ها؛آقايان؛همكاران عزيز؛
امروز مي خواهم درباره علل اصلي شرايط حاكم بر جهان و راه حل ها با شما
سخن بگويم. البته شما اين مطالب را مي دانيد ولي يادآوري آن ضروري است.
به نظر مي رسد ريشه مشكلات را بايد در نوع نگاه و دريافت از انسان و جهان
و موضوع مهم آزادي و عبوديت و عدالت جستجو كرد. جهان، انسان، عبوديت و آزادي و عدالت مهمترين موضوعات بشر در طول تاريخ بوده است.

1- جهان:

خداي متعال جهان را هدفمند خلق كرده است. اين جهان بستر تكون و رشد مخلوقي به نام انسان است و قوانين حاكم بر جهان و همه موجودات در خدمت تعالي او هستند. جهان بايد فرصت هاي لازم براي تحقق هدف خلقت انسان را فراهم سازد. هيچ امر و پديده و موجودي بيهوده و عبث نيست. همه با هم در يك نظم پيچيده و هدفدار زمينه شكوفايي انسان را فراهم مي كنند و هر يك نشاني از نشانه هاي خداوند بزرگ هستند. همه مخلوقند و او، خالق و حاكم اصلي بر جهان است. همهء وجود از جمله، قدرت ها، علم ها و ثروت ها از اوست.

2 انسان:

خداوند جهان را براي انسان و انسان را براي خودش خلق كرد. او را از گل و در خاك آفريد ولي مانده در خاك و تمايلات حيواني نپسنديد. چراغ هدايت را در وجود او روشن كرد و از او خواست كه با ياري عقل و پيامبران و انسانهاي كامل از خاك حركت كند و تا افلاك و نزد خودش بالا رود.
همه جهان از بين مي رود ولي خدا، انسان را براي ابديت خلق كرده و او را
ظرف تجلي خودش قرار داده است. تجلي خلاقيت، رحمانيت، رأفت، علم، حكمت، غيرت، عيب پوشي، زيبانمايي و جمال، عدالت، رزاقيت، كرامت، عشق، جلال، عزت، گذشت و بخشش، بصيرت، حاكميت و همه زيبايي ها و خوبي ها كه صفات خدا هستند.
خداوند انسان را براي تجاوز، خونريزي، كينه ورزي، خودخواهي و تخريب
نيافريده است. او انسان را جانشين خود در زمين قرار داده و از انسان خواسته است كه از يك سو با تلاش و بروز استعدادهاي الهي اش زمين را آباد و بستر رشد صفات الهي در همه انسانها را مهيا كند و زندگي سرشار از زيبايي، دوستي، آزادي، عدالت و خوبي ها را براي همگان فراهم آورد و از سوي ديگر و در ادامه اين راه، زندگي سعادتمند ابدي در جوار رحمت خدا را براي خود رقم بزند.
او را موظف كرده است كه خدايي و اجتماعي زندگي كند چرا كه بروز صفات الهي
در انسان فقط در زندگي اجتماعي و در تعامل با ديگران امكان پذير است .

3- آزادي و عبوديت:

خداوند راه كمال انسان و آزادي حقيقي را در بندگي و اطاعت خود قرار داده است. آزادي حقيقي و عبوديت خداوند در يك تناسب مستقيم قرار دارند و در حقيقت دو روي يك سكه‌اند.
بندگي خدا يعني اقرار به توحيد و اطاعت امر او و آزاد شدن از غير خدا
.
بندگي خدا يعني پذيرش حقيقت مطلق، نور مطلق و زيبايي مطلق
.
بندگي خدا يعني كنار نهادن خود خواهي ها و گرايشات حيواني، قدرت طلبي ها و
تجاوز ها و تسليم حق و عدالت و عشق و كمال بودن، و اين چنين است كه انسان آزادي حقيقي خود را به دست مي‌آورد، رشد مي يابد و صفات الهي در او متجلي مي شود . به ديگران عشق مي ورزد، به برپايي عدالت قيام مي كند. از هيچ قدرت و تهديدي نمي هراسد و از مظلومان دفاع مي كند در چنين محيطي، آزادي هيچ كس مزاحم آزادي ديگري نيست. تزاحم و درگيري مختص آزادي مادي و حيواني است. جوهر همه اديان الهي و جوهر عبوديت و آزادي واقعي دوري از ستمگران و ظالمان و در مقابل عبادت پروردگار و اطاعت از خدايي است كه؛
به همه چيز عالم است، پنهان و آشكار را مي داند و مهربان و رحيم است
.
همه موجودات در برابر عظمت او متواضعند و همه چيز تسليم قدرت اوست
.
زنده و برپادارنده عالَم است و حيات از او نشات مي گيرد
.
بندگانش را دوست دارد و جز خوبي و خير و كمال براي آنان نمي خواهد و با زورگويي، بي عدالتي، خودخواهي و برتري جويي مخالف است
.

4 عدالت:

عدالت، اساس خلقت انسان و همه آفرينش است
. عدالت عبارت از قرار دادن هر پديده اي در محل خود و دادن فرصت شكوفايي به همه استعدادهاي الهي انسان است. بدون عدالت نظم عالم متلاشي مي شود و فرصت كمال جويي از بين مي رود و محال است كه جامعه بشري، طعم امنيت، آرامش، زيبايي و لذت حقيقي و سعادت را بچشد. بدون عدالت، حيات اجتماعي قوام و دوام و رشد نمي يابد.
انسان براي برپايي جامعه سعادتمند در اين جهان و حيات زيباي ابدي بايد خدا
را بشناسد و براي تحقق اين امر، بايد خود را بشناسد و براي تعالي خود و جامعه تلاش كند اما:
تا زماني كه جهان بسته و محدود و غير هدفمند تلقي شود؛

تا زماني كه حيات ابدي امري خيالي و ذهني و معاد و حساب و كتاب و پاداش و مجازات موهوم و غير واقعي معرفي گردد؛

تا زماني كه اخلاق و پايبندي به آن عقب ماندگي نام بگيرد و بي اخلاقي؛
دروغ، فريب و خودخواهي و برتري جويي، مباح بلكه پسنديده تلقي گردد و حيات انسان محدود به زندگي مادي در اين جهان تصور شود؛
تا زماني كه تلاش شود انسان به جاي بندگي خدا و اطاعت از پيامبران او و
آزادي حقيقي در قيد بندگي تمايلات خاكي و حيواني و هم نوعان سلطه گر قرار گيرد و تزاحم‌ها به اوج خود برسد؛
تا زماني كه متجاوز به واسطه قدرت مالي، سياسي و تبليغاتي‌اش صاحب حق
شناخته شود و نه تنها از مجازات بگريزد بلكه مدعي و طلبكار هم بشود؛
و تا زماني كه براي كسب راي در انتخابات جنگ راه بيندازند و ملت ها را
اسير و برده كنند، مشكلات جامعه جهاني نه تنها حل نخواهد شد بلكه روز به روز بر دامنه آن افزوده مي گردد.
دوستان و همكاران؛

نگاهي به وضعيت امروز داشته باشيد
.
با ادعاي واهي كشف سلاح كشتار جمعي و اسقاط ديكتاتور به عراق حمله مي
كنند. ديكتاتور سقوط مي‌كند و سلاح كشتار جمعي كشف نمي شود. دولت مردمي با راي مردم بر پا مي‌شود ولي اشغالگران بعد از شش سال هنوز حضور دارند و اصرار دارند با نگهداشتن ملت عراق تحت شرايط فصل 7 منشور ملل متحد قرار دادهاي استعماري را بر آنان تحميل كنند.
ميليونها نفر كشته و آواره شده اند و اشغالگران بدون احساس شرمندگي همچنان به دنبال تثبيت موقعيت خود در جغرافياي سياسي منطقه و تسلط بر منابع نفتي هستند.
آنان براي مردم عراق هيچ كرامت و حق و جايگاهي قائل نيستند. سازمان ملل نيز قادر به حل مشكل و رفع تجاوز ، اشغال و تحميل نيست
.
در فلسطين 60 سال كشتار و تجاوز توسط عده‌اي صهيونيست جنايتكار و اشغالگر
ادامه دارد. با جمع آوري عده‌اي از نقاط مختلف دنيا و در سرزميني ديگران و با آواره كردن و به اسارت گرفتن مردم اصلي سرزمين و با دروغ و كشتار حكومت درست كرده‌اند. با اعلام قبلي، تجاوز، اشغال و ترور مي‌كنند و مردم و دولت قانوني و مردمي را محاصرة غذايي و دارويي و در همين حال برخي قدرتهاي مستكبر و زورگو از آنان حمايت مي كنند. شوراي امنيت هم كاري نمي تواند بكند بلكه در بسياري از موارد تحت فشار دو سه قدرت زورگو عملا راه را براي حمايت از آدمكشان صهيونيست هموار مي‌كند. طبيعي است كه برخي قطعنامه‌هايي هم كه اندك توجهي به حق مردم فلسطين داشته است به بايگاني سپرده شود.
توليد مواد مخدر در افغانستان پس از حضور نيروهاي ناتو چند برابر شده است
. درگيري داخلي ادامه دارد، تروريسم توسعه يافته است و روزانه مردم بيگناه در كوچه و بازار و مدرسه و مراسم عروسي بمباران و كشته مي شوند. مردم افغانستان قرباني تمايل كشورهاي عضو ناتو براي سيطره بر منطقه هند، چين و آسياي جنوبي‌اند و سازمان ملل و شوراي امنيت هم كاري نمي توانند بكنند، چرا كه هم اينان از تصميم گيران اصلي در شوراي امنيت هستند.
در افريقا تلاش مي‌شود مناسبات دوران استعمار بازسازي شود و با ايجاد
جنگ داخلي، كشورهاي بزرگ از جمله سودان را در جهت منافع برخي قدرتهاي فاسد، تجزيه كنند و در صورت مقاومت ملي، مسئولان و مقاومت كنندگان در سيطره سازوكارهاي حقوقي ساخته همين قدرتها تحت فشار قرار مي گيرند.
در امريكاي لاتين، ملتها تحت سايه تهديد دولتهاي سلطه گر بيگانه و حتي
سفارتخانه هاي برخي امپراطوريها، امنيت و منافع ملي و فرهنگ خود را در خطر جدي مي بينند.
جان و مال و حقوق مردم گرجستان و مناطق اوستيا و آبخازيا قرباني تمايلات و تحريكات ناتو و برخي قدرتهاي غربي و معاهدات نظامي و اقدامات موذيانه صهيونيست ها مي‌شود.
مسابقه بي پايان تسليحاتي و توليد و تكثير و انباشت سلاحهاي اتمي و
كشتار جمعي و تهديد به استفاده از آنها و استقرار سپر موشكي وضعيت را ناپايدار ساخته است. در موضوع هسته‌اي ايران، عليرغم حق مسلم همه ملتها و من جمله ملت ايران در توليد سوخت هسته‌اي براي استفاده در مقاصد صلح آميز، شفافيت همه فعاليتها، همكاري كامل با بازرسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و اعلام مكرر آژانس مبني بر صلح آميز بودن فعاليت هاي ايران، چند قدرت زورگو و توليد كننده نسلهاي جديد سلاحهاي مرگبار اتمي و داراي انبارهاي انباشته از سلاح هسته اي كه هيچ سازمان بين المللي بر فعاليتهاي آنان نظارت ندارد و فجايع هيروشيما و ناكازاكي در پرونده يكي از آنان موجود است با ادعاهاي واهي سالها با استفاده از اهرمهاي سياسي و اقتصادي و تهديد و فشار سنگيني بر آژانس تلاش كردند در برابر فعاليتهاي صلح آميز ملت ايران مانع تراشي كنند. آنان با سلاح مخالف نيستند بلكه مخالف پيشرفت ملتها هستند، و مي‌خواهند با انحصار فناوري‌ها، ابزار تحميل بر ملتها را در اختيار داشته باشند اما بسيار طبيعي است كه ملت بزرگ ايران با توكل بر خدا و با قدرت و قاطعيت و با كمك دوستان خود در برابر زورگويي ها ايستاده و از حقوق خود صيانت كرده و خواهد كرد. ملت ايران اهل گفتگوست ولي زياده خواهي ها و مطالبات غير قانوني را نپذيرفته و نخواهد پذيرفت .امروز وقت آن رسيده است آژانس گزارش روشني از نظارت بر خلع سلاح اين قدرتها و فعاليت‌هاي هسته‌اي آنان در اختيار جامعه بين المللي قرار دهد و كميته خلع سلاح توسط دولتهاي مستقل تشكيل گردد و بر روند خلع سلاح اين قدرتها نظارت نمايد.
تئوريهاي توسعه، به واسطه هماهنگي با نظام سلطه و نا هماهنگي با نيازهاي
حقيقي انسان ها و جوامع بشري به يك موضوع تكراري و بي روح براي همسان سازي اقتصاد ها و فراهم نمودن هر چه بيشتر زمينه سلطه مستكبران و البته مخرب محيط زيست انساني و متلاشي كننده انسجام اجتماعي ملتها و كشورها تبديل شده است و نقطه تعادل و پاياني نيز براي آن متصور نيست.
فقر و گرسنگي و محروميت بيش از يك ميليارد از جمعيت جهان را آزار مي دهد و اميد زندگي را از آنان گرفته است
.
حيثيت و شخصيت و حقوق مردم آمريكا و اروپا بازيچه دست عده اي قليل و البته فريب كار به نام صهيونيست قرار گرفته است كه گرچه اقليتي محض هستند ولي به واسطه تزوير و نفوذ و سازماندهي مرموز و تبليغات گسترده و پيچيده شان بر بخش مهمي از مراكز مالي و پولي و مراكز تصميم گيري سياسي از جمله در بعضي از بخشهايي دولتهاي اروپايي و امريكايي مسلط شده‌اند. عمق فاجعه آنجاست كه نامزدهاي رياست جمهوري يا نخست وزيري برخي از كشورهاي بزرگ قبل از جلب آرائ مردم خود، براي كسب حمايت مالي و تبليغاتي بايد به ديدار آنها بروند و در جمع آنان به تعهد خود بر حمايت از آنان و پايبندي به منافع آنان سوگند بخورند و تاكيد كنند.
اين يعني آنكه ملت بزرگ امريكا و ملتهاي متعدد اروپا بايد تابع خواستها و
تمايلات عده قليلي زياده خواه و تجاوز طلب باشند. اين ملتها بدون اينكه خود بخواهند بايد از حيثيت و منابع خود در راه جنايت ها و اشغالگري ها و تهديد هاي شبكه صهيونيستي هزينه كنند.

دوستان و همكاران؛
همه اينها به خاطر نوع نگاه برخي از قدرتمندان بي اخلاق به جهان، انسان، آزادي و عبوديت و عدالت است
.
انديشه و عمل كساني كه در انديشه شان خود را برتر ازديگران و ديگران را
موجودات درجه دوم و اسير و برده مي پندارند و بنا دارند كه خارج از دايره عبوديت خداوند، اسير مطلق تمايلات بي پايان مادي و شخصي خود باشند و خوي تجاوزگري و برتري جويي را توسعه دهند، ريشه اصلي مشكلات امروز جامعه بشري و مانع بزرگ تحقق سعادت مادي و معنوي او و امنيت و صلح و برادري براي ملتها است. من به صراحت اعلام مي كنم كه ملت ايران و بسياري از ملتها و دولتها با اين نگاه و عملكرد سلطه گران جهاني مخالفند. برپايي عدالت نيازمند انسانهايي است كه در درون خود به اعتدال و عدالت رسيده باشند و خوي برتري جويي را مهار و خصلت فداكاري و خدمت گذاري به نوع بشر را متجلي كرده باشند كه تحقق كامل و تمام عيار آن جز در سايه حاكميت انسان صالح و كامل، عبد خدا و موعود پيامبران الهي ميسر نيست.

همكاران صميمي؛
البته به لطف خداوند متعال در متن جان و دل جامعه بشري يك جريان اميد بخش
در حال رشد و شكوفايي است. تمايل عمومي به عدالت، پاكي و عشق به ديگران، يكتا پرستي و كمال جويي آشكارا و به طور روزافزون در حال گسترش است. يك مقاومت عمومي در برابر زياده خواهي ها وتجاوز طلبي ها و خود خواهي هاي زورگويان در حال شكل گيري است . امروز انديشه و عمل و راهبردهاي برآمده از رفتار زورگويان از ناحيه ملتها و دولتها مطرود است و همگان به دنبال برپايي مناسبات جديد انساني و عادلانه و جستجوي راهي نو براي سعادت و كمال و امنيت و رفاه پايدار هستند. اين همان امر مباركي است كه همه سنتهاي آفرينش و قوانين حاكم بر هستي بر حمايت از آن تاكيد دارند. امروز رژيم صهيونيستي در سراشيبي قطعي سقوط قرار دارد و راهي براي نجات او از منجلاب ساخته خود و حاميانش وجود ندارد. جمهوري اسلامي ايران ضمن احترام كامل به مقاومت مظلومانه مردم فلسطين و حمايت همه جانبه از آن راه حل انساني خود كه مبتني بر همه پرسي آزاد از مردم فلسطين براي تعيين و برپايي نوع حكومت در همه فلسطين است را به دبير كل محترم سازمان ملل تقديم مي نمايد. امپراطوري امريكا در جهان به پايان راه خود رسيده است و حاكمان بعدي بايد دايره دخالت ها را به مرزهاي خود محدود كنند . امروز انديشه سلطه گري به سرعت به يك ضد ارزش تبديل مي شود.
و اما سخني با دولتهاي توسعه طلب حاكم بر مناسبات جهاني
:
بدانيد كه زندگي در سايه عبوديت واجراي دستورات خدا، عشق به مردم و تلاش
براي تحقق عدالت به نفع شما هم هست. دعوت مي كنم كه به راه خدا و انبياء و راه ملتها و راستي و عدالت برگرديد .
تنها راه نجات، راه مستقيم الهي است. در غير اينصورت دست قدرت خدا كه از
آستين ملت‌ها بيرون مي‌آيد روزگار را بر شما تنگ مي‌كند و به سلطه گري شما پايان خواهد داد.
بياييد مردم را دوست داشته باشيد و به حقوق آنان احترام بگذاريد و گذشته
هاي خود را جبران كنيد، اين به نفع شما و جامعه بشري است. ملت ايران آمادگي دارد كه در كنار ساير ملتها به شما براي برون رفت از وضع موجود و برپايي صلح و صلاح ياري نمايد.
دوستان من؛

خوشبختانه فرصت ها در دسترس است. به لطف الهي پايه هاي وضع ظالمانه موجود
در حال فروريزي است. تحولات بزرگ به نفع انسان و حقوق حقيقي و واقعي او در راه است.
آينده طلايي و درخشان در انتظار جامعه بشري است
.
جامعه جهاني سرشار از عدالت، دوستي و برادري و رفاه با وصفي كه گفتم در
دسترس ما قرار گرفته است. جامعه اي كه تحت حاكميت انسان صالح و كامل، موعود همه پيامبران الهي، دوستدار حقيقي انسانها و بر پا كننده راستي و عدالت راه زيبايي و عشق را مي پيمايد و از هر ترس و اندوه و ياس و حرماني مبراست براي ما و در نزديكي ماست. جامعه‌اي كه پيامبران بزرگ الهي، نوح، ابراهيم، موسي، عيسي و محمد (ص) وعده داده‌اند در آستانه تحقق است.
بياييد دست در دست هم، انديشه مقاومت در برابر بديها و اقليت بدخواهان و
حمايت از خوبي‌ها و اكثريت خوبان و مظهر كامل خوبي، موعود اُمم امام عصر (ع) كه با همراهي حضرت عيسي مسيح (ع) خواهد آمد را گسترش دهيم و متناسب با آن سازوكارهاي عادلانه و انساني براي تنظيم روابط سازنده بين ملتها و دولتها را طراحي و عملياتي نمائيم.
اي خداي بزرگ ياور ملتها را برسان و رنجها و آلام بشر را پايان بخش و عدالت و زيبايي و عشق را شكوفا كن
.
دوستان بياييد در برپايي آن دوران نوراني و وعده داده شده الهي سهمي مناسب داشته باشيم
.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *