عید سعید اضحی بشما مبارک — انجنیر فضل احمد افغان

 

عید سعید اضحی بشما مبارک

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

به آرزوی صلح ،آزادی و دیموکراسی واقعی در مادر وطن عزیز افغانستان. خداوند حافظ و نګهبان افغانستان و ملت نجیب افغان باشد.

 

باعرض حرمت

انجنیر فضل احمد افغان

 

برای باز نمودن کارت عیدی لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *