جهان اسلام باید بخاطر نجات اولین قبله مسلمانان متفق شوند! — سيد احمد بشير افضليار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

جهان اسلام باید بخاطر نجات اولین قبله مسلمانان متفق شوند!

 

سيد احمد بشير افضليار

 

ای برادر مسلمان در هر کجای دنیا که استی، به هر طریقه که هستی، امروز وظیفه من و شما است که دست به دست هم داده و مانند صحابه کرام که جهاد کردند، مانند شهدای کربلا که در مقابل ظلم انقلاب کردند، و مانند شهیدان ګلګون کفن وطن عزیز ما افغانستان و منحیث یک انسان آزاده از آنعده مردم بیچاره که با دستان خالی در مقابل یک کشور ظالمی که قدرت هسته یی و نظامی آن یکی از پنج کشور برتر جهان محسوب میشود دفاع نماییم. در شرایط امروزی، جهان اسلام باید بخاطر نجات اولین قبله مسلمانان متفق شوند.

 ضمن تبریکات زیاد و استقبال فراوان از فرارسیدن روز جهانی قدس، وظیفه اسلامی و انسانی خود دانسته تا هم کیشان خودرا جهت ګرامیداشت از این روز که در آخرین روز جمعه ماه پر فیض وپر برکت رمضان از آن تجلیل به عمل میاید، همه برادران دینی و میهنی خودرا دعوت مینمایم که از مردم فلسطین به شکلی از اشکال در هر نقطه و مکانی که استید دفاع نمایيد، زیرا این رژیم غاصب با پشتیبانی همه جانبه قدرت های استعماری در طی این ۶۰ سال میلیونها فلسطینی را از کشورشان رانده و صد ها هزار فلسطینی را به شهادت رسانده است. کشوری که در سال ۱۹۴۸ تأسیس ګردیده از نفاق جهان عرب و مسلمان استفاده نموده و تا به حال بالای تمام اعراب حکومت کرده است.تا اینکه اولین بار یک جنبش کوچک ولی با عزم راسخ در سال ۲۰۰۰ میلادی با عث شکست این ابر قدرت غاصب،دروغګو، و تروریست ګردید. سپس در جنګ دیګری که به نام جنګ ۳۳ روزه مسمی است یک بار دیګر این جنبش کوچک به اثبات رسانید که ما مسلمانان میتوانیم از سرزمین های خود دفاع کنیم.

از خبرهای که از داخل فلسطین اشغالی آمده است ګواه این مطلب است که، زمان اشغال بیت المقدس به پایان رسیده است. جنګ های که با لبنان انجام داد قدرت و شهامت این رژیم صهیونستی را نشان داده که در مقابل اراده مردم نمیتوان کاری کرد. همچنان به هم افتادن و اختلافات ګروه های داخلی صهیونستی(اشکنازی ها و سفاردی ها) از جانب دیګر دلیل دیګری از این پایانی میباشد.

اشکنازی ها به یهودیهای خارج از قلمرو فلسطین اشغالی یاد میکنند که اکثرشان از کشورهای اروپایی استند و فعلآ اکثر کرسی های بالای رژیم را دارند. در مقابل سفاردی ها که از یهودیهای آسیا ګفته میشوند ضمن اینکه در پایانترین مناصب مصروف کار استند ګروه اشکنازی هارا به تبعیض نژادی متهم میکنند.

از سوی دیګرخدمت سربازی که در فلسطین اشغالی مجبوری میباشد یک چالش دیګری است که این رژیم منفور و ظالم با آن روبروست. زیرا خدمت سربازی بالای مردان ۳ سال و بالای زنان ۲ سال مجبوری است. که هر سال به تعداد ۲۵ فیصد عساکر صهیونیستی از خدمت آن فرار میکنند، یعنی از هر ۴ سرباز یک سرباز وظیفه را رها میکند و فرار میکند.

پس بر من و شما لازم است که از این روحیه ضعیف و شکست خورده رژیم از هم فروریخته غاصب استفاده نموده و برادران دینی خودرا به هر طریقی که میتوانیم کمک و حمایه نمایم تا باشد که وظیفه دینی و اسلامی خودرا در مقابل خداوند(ج) انجام داده باشیم.

نصر من الله وفتح قریب      

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *