هموطنان پریشان حال کشور! — میرعنایت الله آشفته

 

هموطنان پریشان حال کشور!

 

میرعنایت الله آشفته

 

هموطنان پریشان حال کشور، در صورتیکه به شماره های زیر و متن ضمیمۀ آن، موافق باشید، و نا آگاهانه آب به آسیاب دشمنان رنگارنگ داخلی و خارجی  نه ریخته باشم، و به مصلحت کشور ما باشد، لطفاً به دوستان خودبخصوص به سایت های هموطنان در داخل و خارج کشور جهت موضعگیری مسؤولانه شریک سازید.   

فشُرده و شفاف عرض میدارم که!

۱ : –  امضا یا عدم امضای پیمان امنیتی که دفاع در برابر مداخلات همسایگان بد خواه ایران؛ پاکستان را به۱۲ سال گذشته در قبال نداشت، در آینده نیز نخواهد داشت.
۲ : –  از منبع و پرورشگاه تروریزم  دولتی پاکستان؛ حمایت دیپلماتیک و مالی نموده، اما مبارزه علیۀ تروریزم وتلاشی خود سرانۀ خانه های مردم بد بخت و اسیر افغان ادامه داشته باشد؟ به باور من منطقی ندارد.

۳ : –   روابط دوستانه، کمک های متخصصین نظامی، ملکی، و اقتصادی، ضروری و حیاتی پنداشته میشود.

۴ : –   آوردن صلح با تداوم دولت آقای کرزی  نا ممکن است.

۵ : –   انتخابات!؟ بدون مشارکت سرتا سری اکثریت و حمایت قاطع مردم ، شفاف، و عادلانه، پیام آور صلح بوده نمیتواند. 

۶ : –   با سقوط قهر آمیز دولت فاسد و نبود جانشین بهتر سیاسی نسبت به آن، صلح بوجود نمی آید. مردم افغانستان با دین موبین اسلام که ۱۴۰۰ سال قبل پذیرفته شده، و در خون و رگ شان جریان دارد با آن مشکل ندارند؛ بلکه زن و مرد  با بی عدالتی رهبران مسلمان ولی فاسد و غیر عادل مشکل دارند و خواهان صلح پایدار، زندگی انسانی، امنیت، کار و تحقق عدالت میباشند. آزادی و استقلال، امروزمفهوم و تعریف کلاسیک قرن ۱۹ را ندارد.

۷ : –  کلید صلح اول دست افغان ها و بعداً دست امریکا، انگلستان و پاکستان میباشد، آنهم در عمل صادقانۀ شان.

 

با احترام

میرعنایت الله آشفته

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *