از کمونیزم تا دیموکراسی و دستآورد این دو تجاوز! — انجنیر محمد نذیر(علی) تنویر

 

 

از کمونیزم تا دیموکراسی و دستآورد این دو تجاوز!

 

انجنیر محمد نذیر(علی) تنویر

 

به مناسبت سالروز فرار قشون شوروی از افغانستان: 26 دلو 1367 مطابق به 15 فبروری 1989چهار دههی ست که مردمان این خطه در "درد و الم" جنگ و نا بسامانی های ناشی ازآن می سوزند. اگر اعوامل اش ریشه یابی گردد بدون شک به کسانی برمیگردد که دروازه های کشور را…

 

برای ادامۀ مطلب لطفا بر اینجا و یا بروی تصویر کلیک کنید.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *