به ریش بابا می خندند !!! —احمد مختار

 

به  ریش  بابا می خندند !!!

 

نویسنده : احمد مختار

 

امیر حزب اسلامی، انجینیر گلبدين حکمتیار که از شمار رهبران پیش قراول نهضت اسلامی افغانستان و از نخستین افرادی که به دور غلام محمد نیازی حلقه زد، با عزم متین وارد کار زار مبارزات سیاسی گردید، با حضور قابل لمس درسیاست، اوضاع  جامعه در آنوقت تحمل ویرا کرده نتوانست و نا چار اندیشه را بر تحصیل مقدم شمرد و فضای پوهنتون را ترک و از حدود چهارونیم دهه به این طرف به فعالیت های سیاسی مبادرت ورزید وعمر خود را در راه جهاد و مبارزه صرف نمود و راهی دیار هجرت شد .  با حضور ارتش سرخ شوروی وقت در کشورش، غرض به پیروزی رسانیدن حکومت ناب اسلامی و تلاش های خود در میان احزاب وتنظیم های جهادی ، حزب اسلامی را به حیث امیر رهبری نمود و در عرصه فعالیت های جهادی بیشترین کمک ها را از آن خود می ساخت.

با پیروزی انقلاب اسلامی در کشور نماینده های خود را به دولت اسلامی افغانستان به صفت نخست وزیر  معرفی نموده چنانچه استاد عبدالصبور فرید و انجینیر قطب الدین هلال به نمایندگی از وی به صفت نخست وزیر ایفای وظیفه نموده و گاهی هم خودش این سمت را به عهده گرفت. مدتی هم وحیدالله سباوون پست وزارت دفاع را به پیش برد  و با این وضع حزب اسلامی راه خود را ادامه داد.

فعلأ شرایط کنونی جامعه وخواست زمان طوری آمده، که همه میتوانند در برنامه های سرنوشت ساز کشور فعالانه اشتراک نموده در قسمت رهبری کشور سهم خود را بگیرند و با مساعد بودن اوضاع یکی از فعالان حزب اسلامی ( انجینیر قطب الدین هلال ) که زمانی ریاست دفتر سیاسی آن حزب  را به عهده داشت به انتخابات ریاست جمهوری ، خود را نامزد نموده و آرزوی پشتیبانی امیر حزب خود را می برد که به این ارتباط انجینیر گلبدین حکمتیاردر این اواخر حمایت وپشتیبانی خود را از وی اعلام نمود این موضع گیری حکمتیار به دنبال خود حرف ها وحدیث های مختلفی را از جریان ها و گروهک های مختلف در پی داشت چنانچه حزب التحریرکه در قطار نواسه های امیر حزب اسلامی هم قرار گرفته نمی توانند و تا هنوز هویت نا روشنی را دارند با خواست های بلند بالا  که در مورد شان به ذهن هرهموطن ما سوالاتی چون والد شان کدام سازمان استخباراتی خواهد بود که برنامه امارتی جای خود را به برنامه خلافتی واگذار کرده، ختور نموده است.

 خیر؛ تحریری های خلافتی هم روزی مانند طالبان امارتی، به نزد مردم افشاء خواهند شد که مزدوران و اجیران کدام سازمان های استخباراتی اند که در مورد حمایت حکمتیار از نامزدی انجینیر قطب الدین هلال در انتخابات ریاست جمهوری  به اعتراض پرداخته  و با مسخره گی به انتشار اعلامیه ی گفته است : (حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با پذیرفتن نظام دموکراسی، به غربی های صلیبی تسلیم شده است ). به ریش بابا می خندند.

چون حزب اسلامی در اعتراض خود، حزب التحریر را هم طراز گروه های تکفیری دانسته و گفته است که دشمنان اسلام از این گروهک ها برای مقابله با نهضت های اسلامی استفاده می کنند و علاوه نموده است که حزب التحریر یک گروه مجهول الهویه بوده که به دستور کشورهای غربی و کمک های  مالی کشور های عربی ایجاد شده است.

از این که امیر حزب اسلامی با تجاربی که در این راستا  دارد و عمر خود را در سیاست ، مبارزه و شناخت احزاب ، گروه ها ، تنظیم ها و رهبران شان سپری نموده گفته وی به دور از واقعیت نخواهد بود که حزب التحریر از شمار گروه های تکفیری ساخته دست کفار باشد.

                                                                            پایان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *