انسان دوستان وطن دوستان! بدخشان زخمی را فراموش نکنید! — داکتر رمضان بشر دوست

 

 

 

 

انسان دوستان وطن دوستان! بدخشان زخمی را فراموش نکنید!

 


داکتر رمضان بشر دوست

  
 


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *