عزم حج با شکم گرسنه یا پروپاگند های سیاسی وسایل خبری — سرمقاله

 

عزم حج  با شکم گرسنه

یا پروپاگند های سیاسی وسایل خبری

 

کمتر از یکماه به مراسم حج  و عید قربان باقی مانده است که مسلمانان در گوشه گوشه جهان چشم براه آن اند. عده یی در حسرت زیارت اماکن مقدسه و ادای حج ، بعضی در تکاپوی تهیه موادی که  آنرا ضرورت ایام عید میدانند. و تعدادی هم در فکر لباس و غذایی کمی بهتر در روزهای عید.

 

در کنار اینان کسانی هم اند که بار و بستره  را بر دوش کشیده آماده رفتن برای ادای مراسم حج اند. اینان باید توان پرداخت پول کرایه طیاره ، کرایه بود و باش در مکه و مدینه منوره و مصرف خوراک خودرا در آنجا و مصرف کسانی از فامیل شان را که در خانه رها میکنند باید داشته باشند. این چیزهاییست که لازمه و از ضروریات اقدام بحج کردن است.

 

مردم افغانستان همچو مسلمانان دیگر اشتیاق شدیدی برای ادای این مراسم از خود نشان میدهند و از همینجاست که عده  يی عمری پس انداز نموده بلآخره راه رفت و برگشت خود را هموار میدارد. اما هستند عده یی در بین این مسافرین که هدف شان حج نبوده بلکه امور دیگری است که در حالاتی خیلی زشت و در منافات با دیانت و دینداری میباشد. از جمله اینکه عده يی از خدا نا شناسان بنام حج  ولی در حقیقت برای دزدی و کیسه بری از حجاج پاکدلی که گمان نمیکنند در آنجا و در کنار کعبه کسی از آنها چیزی را بحرام بگیرد، میروند. که سالانه تعداد زیادی از اینگونه افراد در آنجا دستگیر میشوند.

یکعده یی هم برای گدایی و جمع مال میروند که اضافه تر از آنچه را مصرف کرده اند باخود پس میارند. 

این افراد هیچ گاهی خودرا در معرض خطر گرسنگی یا مرگ قرار نمیدهند.

 

ولی عده يی هم اند که حج بالای شان فرض نگردیده ومیکوشند تا مصارف آنرا  از کرایه طیاره و محل اقامت در اماکن مقدسه  تا  مصارف خوراک ، پوشاک و بود و باش خویش را از زمانی که از خانه میبرایند تا هنگام برگشت دوباره  شان بخانه، تهیه نمایند. اما از انجایکه عده یی از هموطنان ما بوضع صحی و توانایی بدنی  خود چندان توجه نمیکنند  لذا در عرض راه  جان بحق تسلیم میکنند که این هم ارزوی بسیاری از نیت بستگان حج میباشد تا در قیامت  با احرام حج و لبیک گویان  به محشر درایند.

 

حادثه فوت عده یی از قاصدین حج که بعضی از  وسایل خبری و عده یی از افراد آنرا بحساب جان دادن از گرسنگی  گرفتند، تا حدود زیادی مخالف و در تضاد با حقایق و واقعیت های روندگان به حج میباشد. زیرا دور از تصور است که حج کننده قدرت خرید قرص نان و مواد اولیه زنده ماندن را نداشته باشد. و اگر چنین باشد  پس حدود 3000  دالر امریکایی را از کجا کرد که تهیه آن شرط برای نام نویسی و دادن اجازه  حج  برای افرادعازم حج،  تعیین گردیده بود.

این مرحومین که برحمت خداوند رفتند نامعقول است که در اثر گرسنگی جان باخته باشند. بلکه عوامل مرض ، کبر سن، فشار های ناشی از ایستادن و انتظار متداوم برای انجام اموری که باید خیلی بسرعت و با برنامه های  لازم و ضروری انجام شود  و ازین قبیل چیزها است که انها قبل از حج بدیار بقا رخت کشیدند. ولی با تاسف که دستگاههای خبری ما آنرا بگونه  زشت آن و دور از واقعیت ها اعلام میدارند. اینها این خبر را نیز چون خیلی از اخبار دیگر بگونه عاطفی و استرحام آمیز نقل میکنند در حالیکه با اینگونه خبر پراگنی به حیثیت خود و تمام هموطنان شان لطمه میزنند. جالب ترش  این بود که در مصاحبه  یکی از افرادی که درین زمینه صحبت کرد گفت:  علت وفات  گرسنگی سرما و تشنگی بود  آیا معقول است کسی در این هوای سرد و آب فراوان در مسجد بازهم از تشنگی بمیرد؟ آیا معقول است تا کسی در بین گروهی از کمر بستگان راه خدا از گرسنگی بمیرد و در ظرف چند روزی کسی از همقطارانش حتی لقمه نانی برای وی  ندهد؟ چیزی که حتی برای یک فرد ناشناس و بیگانه در بین مردم ما غیر قابل باور است. مردم عادی  ما صرف نظر از کسانیکه عزم حج کرده اند و از خیر و خیرات ولو ناچیز هم باشد ابا نمیکنند، در حالاتی که ببینند انسانی در مرحله مرگ از نا خوراکی قرار دارد با هرچه که از توانش میشود برای نجات او میدوند. حس همدردی فکر نمیکنم در مردم  عـــامـــه ما مرده باشد. 

 

بنظر ما برای وسایل خبری لازم است تا در نقل اخبار  آنرا بخاطر اهداف خود رنگ نزنند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *