چشم کور و دهن باز — ولی احمد

 

چشم کور و دهن باز

 

نويسنده: ولی احمد

 

مرکز فساد و دهشت افگن ای اس ای که مزدوران حلقه به گوش خود را با دادن ساز و برگ تحت نام گروه طالب به رهبری ملاعمر که از یک چشم معیوب بوده روی کار آورد که در عقب شان کرنیل های خویش را قرار داده و منحیث بلند گو از آنها جهت مغشوش نمودن اذهان عامه با افراطیت تام و دروغ پراگنی که از بدو تاسیس تا کنون به آن مبادرت می ورزند استفاده سؤ نمودند مزخرف  تر از آن که حکم ملا عمر را غرض پوشانیدن شرمگاه حیوانات نیز

صادر کردند که در حقیقت به افراطی گری آنها صحه میگذارد و به ان ضرب المثل عامیانه مردم ما روی می آوریم ،

افرادیکه گفتار نا سنجیده دارند و از زبان دیگران سخن به زبان می آورند برای شان گفته می شود (چشم کورو دهن باز) قسمیکه در ابتدا اين گروه ضد اسلام بخاطر تضعيف اسلام  از هر اوباش بطور افراطی ملا، مولوی و غیره تعریف کردند و اوباشان با کارکرد های خود ارزش های اسلام عزیز را به انظار مردم و جهانیان وارونه جلوه داده و برداشت های مختلف در افکار مردم از اسلام عزیز بوجود آوردند. در حالیکه رفتار و کردارشان همه قراردادی و اجاره یی صورت گرفته و هر روز با فریب دادن مردم آسیاب خود را به گردش می آوردند. در طی سال ضربات مرگباری که به طالبان وارد آمده افراد وابسته آن گروه مورال شان ضعیف شده اند و نابودی شان نیز در ابعاد گسترده پيش بيني گردیده بخاطر ابقای خود سلسله افراطیت را ادامه داده به گزافه گوئی ها دست زده اند تا از شگافیکه در میان شان به نام طالبان تندرو و میانه رو بوجود آمده با تبلیغات سؤ خویش میخواهند آنها را دوباره ترمیم نمایند و بادادن ارقام درشت که گویا در سال 2008 میلادی به تعداد 5220  تن از نیروهای خارجی را به قتل رسانیده در حالیکه اسوشید پرس كه يك آژانس معتبر بين المللي و غير افغاني است در طي گزارش خويش كه رويدادهاي سال 2008 ميلادي را به تحليل و ارزيابي گرفته تعداد تلفات كل نیروهای ائتلاف مستقر در افغانستان را در سال 2008 میلادی به 151 تن نشان داده است.که با ارايه چنين دروغ محض و شاخدار گروه دست نشانده دستگاه استخباراتی(I.S.I)  یعنی طالبان را به مردم  و جهانیان افشا می سازد که خود یک سرافگندگی برای افراد مزدور میباشد. ولازم است که منبعد به گزافه گوئی های خود كه سبب بازشدن مشت خالي آنها مي گردد با سخنان گذايي مساعد سازند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *