نامه سر ګشاده به محترم احمدی نژاد رﺋـــیس جمهور جمهوری اسلامی ایران — امين الدين سعيدی

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نامه سر ګشاده به محترم احمدی نژاد رﺋـــیس جمهور جمهوری اسلامی ایران

 

جلالتماب محترم احمدی نژاد رﺋیس جمهور دولت اسلامی ایران سلامهای خویش را به شما و تمام ملت ایران تقدیم میداریم.

آنچه در جهان  حد اقل در چهار دهه اخیر و خاصتا در دوره حاکمیت جورج بوش پسر    ګذشت و جهان شاهد چه صحنه ای دلخراش بود و هست همه میدانیم. ماشاهد تخلفات صریح حقوق بشر و تمام اصول و موازین قبول شده جهانی در سالهای اخیر در جهان بودیم و هستیم و کسی توان نداشت آنرا متوقف سازد. به جرم و جنایت افتخار میشد و میشود و مفاهیم دیموکراسی و حقوق بشر کاملا بی محتوی جلوه میکنند.

مردم جهان و امید واری های مردم صلح دولت و خیر اندیش جهان با انتخاب رﺋیس جمهوری جدید امریکا یعنی محترم باراک اوباما یکبار دیګر باز ګشت. امید های جدید به مردم خیر اندیش وصلح دوست جهان پیداشد. تغییرات محسوس و یک نیک نګری خاص به آینده دیده میشود و شواهد آن محسوس است.

برماست حین اظهارات و موضع ګیری های خویش واقعیت نګر بوده و پروسه نیک که آغاز شده را مساعدت خیر نما ﺋیم.  به امکانات خود و دیګران باید توجه کرد و نه ګذاشت شمع امید مردم جهان باز هم خاموش شود. باید دست به دست هم داد و برای خیرو صلح جهانی، صلح و تفاهم نیک کار مشترک و ممکن نمود. شما میدانید که مساله عذر خواهی آمریکا از ایران و یا دست کشیدن امریکا از حمایه اسرﺋیل درین مرحله و یا چنین کلمات، درخواست غیرعملی وبی موقع است.  بلی فکر میکنیم خواسته های نهم بهمن کرمانشاه شما غیر عملی، تخریش کننده و غیر حکیمانه است.

اظهارات اخیر محترم باراک اوباما رﺋیس جمهور منتخب ایالات متحده امریکا  و تغییرات معیین در اظهارات وزارت خارجه بریتانیا  کبیر زمینه ای خوب برای یک آغاز جدید است.

بدینوسیله از شما برادرانه تقاضا می نمایم  تا با اظهارات غیرعملی و غیر واقعی و افاده های خویش فضای چنین آغاز نیک را خدشه دار نه سازید. روابط امریکا و اسراﺋیل، امکانات رﺋیس جمهور باراک اوباما امکانات دولت اسراﺋیل، امکانات شما و جهان اسلام، امکانات عملی مردم عرب فلسطین و مردم اسراﺋیل و امکانات پالیسی میکران اسراﺋیلی، امکانات مردم افغانستان،  امکانات لوبی های معیین در امریکا و جهان این و دهها فکتور های دیګر حکم میکند که اظهار نظر ها و تقاضا های که به اتوریته مقابل صدمه وارد نموده و اراده نیک جواب لازم متقابل نه یابد و اظهارات که سبب خدشه دار شدن اتوریته و حیثیت جانب مقابل ګردد به این پروسه و شمع امید مردم صلح دوست و خیر اندیش جهان کمک نه خواهد کرد. شما میدانید که هستند نیرو های در جهان که جنګ و سخن تانک و زور  را به نفع خود دانسته و جهان متشنج را به منفعت خود میبینند.

 لذا بر شما  وتمام آنهاﺋیکه مدعی  و خواهان جهان صلح و تفاهم نیک و زندګی باهمی کلتور های مختلف در صلح اند نباید  این فرصت تاریخی را از دست داده و زمینه ها و امکانات فعلی را حدر نمایند. نګــذارید با اظهارات  و یا عدم فعالیت و اقدام متناسب نیک کمک کننده به این امید و پروسه نیک امکانات تاریخی مردم مستضعف جهان را به حدر ببرید.                             

و ما علینا الی البلاغ المبین

                       

دکتور صلاح الیدن «سعیدی» مرکز کلتوری  د حق د لار و مرکزمطالعات استراتـیـژیکی افغان ۲۹ر۰۱ر۲۰۰۹

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *