غرب به بازداشتن ایران ادامه می دهد — نثار احمد صمد

 

غرب به بازداشتن ایران ادامه می دهد

این کشور ۳۰ سال پس از انقلاب اسلامی تاریخی ، تا هنوز ګرسنه ګان نفت را مسبب انزوای خود می داند

 

نویسنده : اریک مارګولیس

منبع : روزنامهً تورنتو سن ( کانادا )

تاریخ : ۲۰۰۹/۲/۱۵

مترجم : نثار احمد صمد

 

چون ایران سی اُمین سالروز انقلاب اسلامی تاریخی خود را جشن می ګیرد ، شایان ذکر است که منشأ سه دههً خصومتِ تلخ میان تهران و غرب نیز همین بوده است . روابط ناهموار ایران با غرب از جنګ جهانی دوم آغاز ګردیده است . امپراطوری بریتانیا و اتحاد شوروی در سال ۱۹۴۱ مشترکأ بر فارس مستقل که در آن زمان به این نام مسما بود ، یورش برده و آنرا اشغال نمود . این تجاوز نفت انګیز یاد آور اشغال مُجرمانه پولیند توسط جرمنی و شوروی در سال ۱۹۳۹ بوده  که از متون کتاب های تاریخ زدوده شده است .

 

متحدین شاه ایران را خلع  و پسر ضعیف او محمد رضا پهلوی را به عنوان فرمانروای دست نشاندهً بریتانوی بر تخت نشاند . اما محمد مصدق یک رهبر انتخاب شدهً ایران در سال ۱۹۵۱ صدراعظم شد .  وی صنعت نفت بریتانوی شده ی ایران را با سرعت هر چه بیشتر ملی ساخته ، و هدایت نمود که منفعت آن به عوض غنی ساختن بریتانیا ، در رهاسازی ایران از فقر و تنګدستی مورد استعمال قرار ګیرد . شاه نیز فرار نمود .

 

ایالات متحده و بریتانیا دو سال بعد  یک کودتا را براه انداخته و اولین حکومت دیموکراتیک ایران را با سرنګون کردن مصدق خاتمه داد . شاه دوباره بر اریکه قدرت نشانده شد . ثروت نفتی ایران به بریتانیا ، بعدأ در کنترول ایالات متحده ، باز ګردانده شد .

واشنګتن و لندن یک برنامه ای داشت که بموجب آن شاه را غرض حراست منابع نفتی خود بحیث « ژاندارم خلیج » درآورد . شاه بزودی خویشتن را هم آغوش مرض بزرګ نمایی نموده و خودرا « شاهنشاه » ( شاه شاهان ) و « مشعل امپراتوری آرین ها » خواند ( ایرانیها از مردم هندوـ اروپایی هستند ) . خویشاوندان شاه و نخبه ګان کوچکِ حاکم بر ایران کشور را غارت کرده ، و از زندګی همانند سلطنت ِ قبل از انقلاب روسیه بهرمند بودند . درآمد های نفتی کشور برای خرید اسلحه امریکایی و بریتانوی و ساختن قصر های پُر زرق و برق بمصرف می رسید . باقی ماندهً ایران در فقر و فلاکتِ محض فرو رفته درحالیکه تخت و دربار جلوه افروز ثروت خود بود .

 

نخبه ګان ایران هوای اروپایی به تن داشت و اسلام را به عنوان یک دین روبه عقبِ دهقانان خرافی ترک نموده بود . ایرانیانیکه بر تظاهر تیرهً دربار اعتراض می کرد ، که همانا موقعیت ایران بمثابهً  یک دست نشانده غرب و یا غارت کننده ثروت نفتی ایران بود ، منحیث متعصبین کمونیستی و یا اسلامی اهانت می شدند .

 

ساواک ، شبکه بسیار مقتدر استخبارات بر ایران یک دورهً وحشت را تحمیل نمود . مخالفین واقعی و تصوری شاه ، و همه روحانیون شیعه قربانی ساواک ګشته که شکنجه و بیداد ګریهای آنها حتی با معیارهای وحشیانهً  شرق میانه حالت افسانوی را بخود ګرفت . مشاورین امریکایی و اسراییلی به ساواک توصیه می کرد .

ایران و اسراییل متحدان نزدیک شدند که این امر موجب خشم عمیق مذهبی ایرانیان ګردید . شاه وارد مذاکرات شد تا از اسراییل راکت هایی با کلاهک هسته ای بخرد . واشنګتن به ایران فروش ۲۶ نیروګاه هسته ای پیشنهاد کرد .

 

در آواخر سالهای ۱۹۷۰ ادعاهای شاهنشاهی شد . بدترین فساد خانواده او ، و اهانت نخبه ګان به مذهب از جمله عواملی بود که ایران را به جوشش آورد . در سال ۱۹۷۹ روح الله خمینی یک رهبر مذهبی درحال تبعید ، انقلاب مردمی را راهنمایی کرد که بسرعت شاه منفور را سرنګون ساخت .

خشم مردم بر علیه ایالات متحده ، پشتیبان اصلی شاه متوجه شد . جمعیت مردم به سفارت ایالات متحده یورش برد ، ګروګان ها را به اسارت ګرفتند و نزدیک بود تا این دو کشور را وارد جنګ با یکدیګر می کردند .

واشنګتن و لندن بلادرنګ سرنګون کردن حکومت جدید اسلامی ایران را طرح ریزی نمود . سی آی ای ( سیا ) سعی ورزید تا یک کودتای نظامی ی براه اندازند . چهل در صد رهبران حکومت توسط سازمان کمونیستی « مجاهدین خلق » کشته شدند . وقتیکه این همه کوشش ها برای خاتمه دادن رژیم اسلامی ناکام ماندند ، ایالات متحده ، بریتانیا و مؤکلین نفتی عرب آنها با صدام حسین ، پهلوان پنبهً دیګر خویش یکجا شدند تا او  بر ایران حمله کند . در نتیجهً هشت سال جنګ میان ایران و عراق یک ملیون ایرانی به تلفات رسید . ایالات متحده ، بریتانیا و عرب های دارندهً نفت به عراق کمک مالی و نظامی نمود . اسراییل بر ایران به ارزش ملیارد ها دالر اسلحه و تجهیزات فروخت .

بعد ازینکه نیروهای بحری ایالات متحده بطرفداری عراق وارد نبرد شدند ، ایران نیز مجبورأ  خواستار صلح شد.  ایران بدلیلی متقبل نابودی مالی و احساسی شد که یک نسل آن بطور کُلی در جنګ کشته و یا بوسیله اسلحه کیمیاوی ایکه قدرت های غربی در اختیار عراق ګذاشته بود ، بطور وحشتناکی معیوب شدند .

 

بیشتر ایرانیان بطور درست  یا نادرست رنج های تاریخی خود را به ګردن غرب می اندازند . آنها مشاهده می کنند که قدرت های غربی هنوز هم می خواهند حکومت آنها را مضمحل کنند ، ایران را تجرید ، و نفت آنها را بتصرف درآورند . ولی محمود احمدی نژاد یک قوماندان اسبق جنګِ خونین ایران و عراق امروز ریًس جمهور ایران است . پایان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *