امریکا و انتخابات افغانستان!! — محمد عارف يوسفی

 

 

امریکا و انتخابات افغانستان!!

 محمد عارف يوسفی

اکثریت را گمان بر این است که اعلام موقف و تصمیم گیری های امریکا در مورد انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تاثیر مستقیمش را بر روند و نتیجه ی این پروسه خواهد داشت، ازینکه امریکا خود را حامی اصلی و قوی دمواکراسی در جهان میداند بناً نمیخواهد آشکارا حمایت خویش را از نامزد مشخصی در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان اعلان کند و این به هیچ صورت به مفهوم بیطرفانه عمل نمودن امریکا در انتخابات افغانستان نخواهد بود.

چنانچه اظهارات امروزی بارک اوباما رئیس جمهوری امریکا از طریق تلویزیون سی ان ان مبنی بر آغاز بررسی و تحقیقات در مورد کشتار دسته جمعی طالبان که در اخیر سال ۲۰۰۱ میلادی  در دشت لیلی در نزدیکی شهر شبرغان اتفاق افتاده بود نمیتواند بی رابطه با کمپاین انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان باشد.

البته آوردن نام آقای جنرال دوستم در صدر اخبار بین المللی به ارتباط قضیه ی مبهم کشتار طالبانِ اسیر شده در اخیر سال ۲۰۰۱ میلادی آنهم در ایام گرم مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان چه پیامی در قبال دارد؟؟؟

آیا این اشاره ی کاخ سفید مبنی بر حمایت نکردن از کاندیداتوری حامد کرزی نیست؟. زیرا جنرال دوستم  یکی از موئتلفین عمده ی حامد کرزی در این دور انتخابات میباشد و وی از جمله افراد اصلی  مورد پیگرد در قضیه ی فوق نیز بشمار میرود. بناً اظهارات آقای بارک اوباما گوش زدیست که امریکا هیچگاهی حضور اشخاصی چون جنرال دوستم را در دولت آینده ی افغانستان تحمل نمیکند، برعکس به بررسی گرفتن  دوسیه ی کشتار سال ۲۰۰۱ میلادی زمینه ی آغاز  به محاکمه کشانیدن وی را فراهم میسازد.  در حالیکه جناب جنرال دوستم این اتهامات را نسبت به خویش همیشه رد کرده است و یقیناً که هنوز هم رد میکند، ولی نفس این پیام در اصل اعلام موقف امریکا به ارتباط انتخابات ریاست جمهوری افغانستان میباشد و  شاید هم در قدم دوم به محاکمه کشانیدن جنرال دوستم باشد.

با وجود که امریکا میداند در عقب این قضیه دستان خود امریکایی ها بیشتر آلوده است ولی به استناد فلمی که درین رابطه از طریق تلویزیون های بین المللی بار ها به بشر رسیده نام شخص  جنرال دوستم نیز به صورت درشت در لست مظنونین این حادثه ی المناک شامل است، که بر موقف وی در این دوره ی انتخابات سخت صدمه خواهد زد. البته درینجا منظور از زنده ساختن آن واقعه، کشانیدن پای جنرال دوستم به درد سری است که تاثیر مستقیم و منفی بالای روند  کمپاین انتخاباتی جناب حامد کرزی خواهد داشت و ضربه ی بزرگی را به وی دراین برهه ی باریک بجا خواهد گذاشت.

نباید فراموش کنیم که این بیان بارک اوباما در حقیقت پیامی مستقیمی بود برای مردم افغانستان، زیرا  هنوز هم در میان مردم تبلیغاتی صورت میگیرد که گویا امریکا از کاندیداتوری حامد کرزی حمایت نموده و با وی بر سر آوردن یک اداره ی جدید با کرسی جدیدی در نقش مشابه صدراعظم که صلاحیتش در حد ریاست جمهوری باشد به توافق رسیده است.  ولی اظهارات امروزی جناب بارک اوباما نادرست بودن این شایعات را تصدیق کرد و یا حد اقل خاطر نشان ساخت که اگرچنین اداره ی بوجود آید باز هم حامد کرزی به دلیل داشتن اشخاصی چون جنرال دوستم در تیم کاری اش دیگر در راس دولت جدید نخواهد بود.

جالب اینکه شخص کرزی ازین ماجرا بی خبر نیست بلکه همه ی تصامیم با مشوره ی ایشان صورت میگیرد.

 چنانچه در مقاله ی قبلی تحت عنوان(آخرین معامله ی کرزی) نوشته بودم، ازین زمینه سازی ها آقای کرزی از قبل واقف است، از همین روست که وی با جنرال دوستم و اشخاصی دیگری مانند وی  که به نظر امریکا و غرب گویا جنگسالار استند تیم مشترکی را تشکیل داده است تا وظیفه ی را که به وی سپرده شده با پروگرام قبلاً طرح ریزی شده در عمل پیاده سازد.

البته سوال اینجاست که نشانه ی نخستین امریکا و کرزی جنرال دوستم بود ولی نشانه ی بعدی کی خواهد بود؟؟؟؟

 

والسلام

محمد عارف "یوسفی"

سیزدهم جولای ۲۰۰۹

۱۳-۰۷-۲۰۰۹

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *