انتخابات یک اصل دینی است و اشتراک در آن یک وجیبه شرعی — ستار افغان

 

انتخابات یک اصل دینی است و اشتراک در آن یک وجیبه شرعی

 

 

با آنکه انتخابات با اصول و معیار های که امروز در جوامع دموکراتیک مروج است؛ یک پدیده ای جدید است، اما احکام و سننی در دین مبین اسلام وجود دارند که با الگو قرار دادن، تفسیر و تحلیل آنها می توان به نظریه ای جامع در رابطه به انتخابات دست یافت. موجودیت این احکام و سنن در دین اسلام که هزار و چهار صد سال قبل در شبه جزیره عربستان و در میان قبایل نیمه متمدن عرب بوجود آمد، نشان دهنده ای اهمیت و دقتی است که این آیین به مسایل مربوط به تعیین یا انتخاب زمامداران و سایر موضوعات مهم ملی و بین المللی مبذول داشته است.

احکام مربوط به انتخابات، شورا و نظر خواهی های جمعی (ریفراندم) را در اسلام بصورت کلی در سه بخش که عبارت اند از شورا، اجماع و بیعت می توان مورد مطالعه قرار داد. از اینکه موضوع بحث ما اینجا انتخابات است، باید دید که احکام مربوط به انتخابات در اسلام چیست؟ خداوند (ج) می فرماید: ترجمه (سر نوشت قومی را تغییر نمی دهد، تا اینکه "ایشان" در نفس ها، "نیت" خود تغییر نیآورند) خداوند (ج) شرط تغییر آوردن در سرنوشت ملت ها را به سوی خیر و یا شر در تغییر آوردن دیانت و تصمیم گیری شان که اساس حرکت و عمل را تشکیل می دهد، رهنمونی فرموده است.

پس به استناد به این آیه مبارکه، و اسناد دیگر تاریخی میتوان دید، با آنکه اصل انتخابات قرن ها قبل از بعثت پیامبر اکرم (ص)  در جوامع یونان و روم وجود داشت، اما در آن جوامع بردگان، زنان و همچنان آنهایی که نژاد یا ملیتی غیر از ملیت یونانی یا رومی داشتند، حق اشتراک در انتخابات را نداشتند. تنها پس از دین مبین اسلام بود که اصل اشتراک در انتخابات همگانی گردید. همانگونه که اسلام تبعیضات نژادی، جنسیتی و ملتی را در سایر عرصه های اجتماعی از بین برد، در قسمت برخورداری از حق رای دهی یا نامزدی برای احراز مشاغل مهم حکومتی نیز این تبعیضات را نفی نمود.

مردم افغانستان که هم اکنون در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و شورا های ولایتی قرار دارند، با درک موضوع انتخابات و استعمال رای به یک شخص مسلمان، عادل و وطن دوست وجیبه دینی و شرعی خویش را ادا نمایند، و به سهم خویش در تعین زعیم ملی خود برای پنج سال آینده اشتراک فعالانه ورزیده، و فریب گروه های که انتخابات را میخواهند تحریم نمایند، نخورند.

افغانستان برای بار دوم بعد از جنگ های تحمیلی و خانمان سوز و حاکمیت های مستبد، انتخابات را تجربه میکند، و این برای مردم افغانستان است که نگزارند که این انتخابات دست خوش اعمال غیر اسلامی و انسانی مخالفین داخلی و خارجی قرار گیرد، و این در صورتی کامیاب خواهد بود که در آن اشتراک نموده و یک زعیم ملی و وطن دوست را بدون از هر گونه تعصبات، نژادی، زبانی، سمتی و … انتخاب نمایند. به امید روزی که نظام اسلامی و دموکراتیک ما نمونه از نظام مردمی و انتخابی برای کشورهای اسلامی و غیر اسلامی باشد.

 

با احترام

ستار "افغان"

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *