په نړئ کی د مسلمانانو شميره د ډیریدو په حال کی ده — حبېب وقار

 

په نړئ کی د مسلمانانو شميره د ډیریدو په حال کی ده

 

ليکوال: حبيب وقار

منبع: د افغان جرمن آنلاېن وب پاڼه

 

دا ډیره د خوښی او نیکمرغی خبره ده چی نن ورځ د امریکایانو د احصایی ټولنی هم دا خبره په ډاګه کوی چی، په نړئ کی د مسلمانانو شمیره ورځ په ورځ د ډیریدو په حال کی ده، دا ځکه چی په نړی کی ډیری پوهان او روڼ اندی د حقایقو په وړاندی کتنه کوی، هغوی نن دی خبری ته پام اړولی چی دا څنګه کیدای شی چی څوارلس نیم سوه کلونه مخکی یو کتاب نازل شوی او تر اوسه پوری په کی هیڅ ډول بدلون نه لیدل کیږی…

 

د پوره مطلب د لوستلو لپاره دا ځای کلیک کړئ.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *