عمرخطاب با پول هنگفتی توسط ایرانی ها فروخته شد — نجيب الله نجيب

 

عمرخطاب با پول هنگفتی توسط ایرانی ها فروخته شد

برنامه آقای ملازاده، معامله زیر پرده ایرانی ها با عمر خطاب

 

 

دیشب آقای عمر خطاب  دایرکتر  و صاحب امتیاز تلویزیون (پیام افغان) در برنامه )سخن عریان) خود به طور غیر مترقبه اعلان داشت که وی تصمیم گرفته است که منبعد برنامه آقای ملازاده رااجازه نشر ندهد و قرارداد امضا شده را باوی فسخ نموده و پول پیش پرداخت وی را هم برایش دوباره مسترد نماید. با وجود اینکه  از لحاظ اقتصادی او متضرر میگردد و لی بخاطر مصلحت سیاسی  اینکار را انجام میدهد.

 

من که از قبل هم این موضوع را  تعقیب می کردم. زمانی که آقای خطاب از سفر حج دوباره به امریکا برگشت، فشار های سیاسی  که مبنی بر تهدید وی و هم سازش های به بهانه اصلاح و اعاده وحدت ملی،  ذهن او را انباشته بودند و در تلفون های که بطور متواتر میشد زیر تأثیر قرار گرفته بود.

 

از جانب دیگر چند تن از افغان های شیعه مذهب طرفدار رژیم ایران هم که از جمله افراد مسن و سرشناس افغان در ایالت کلفورنیا و هم در لندن بودند با ارتباط خیلی نزدیک و صمیمانه او را متقاعد ساختند تا به نحوی بامصادره این برنامه، کنار بیایند تا از یک جانب حمایه و جانبداری متنفذین شیعه افغان را که از دست نشانده های رژیم آخوندی ایران اند بدست آرد و از جانبی پشتیبانی مادی آنان می تواند در تداوم تلویزیون (پیام افغان) مثمر واقع شده و او را بعنوان یک شخص مصلح در جامعه نیز مطرح سازند.

 

مهمتر از همه اینبود که دولت پوشالی ایران که از لحاظ سیاست بین المللی در انزوا قرار دارد ، پیام ها و تحلیل های دکتر ملازاده را خطرناکتر از تحریم اقتصادی کشور خود میدانست زیرا هر روز مردم ایران به حقایق پشت پرده رژیم آخوندی ایران پی برده و حقیقت مذهب (شیعه) را می دانستند و ازین مذهب نیز برمی گشتند. لذا این دولت از طریق دست نشانده ها و جواسیس خود سعی نمودند تامنبع نشر ابن برنامه را از یکسو تطمیع نمایند و برنامه ساران ایرانی مقیم امریکا خاصتا  صاحب امتیاز برنامه (چینل ون) که با عمر خطاب دوستی و رفاقت دیرینه هم دارد به وی پیشنهاد نمود که هرگاه مصارف دو الی سه سال تلویزیون افغان را بپردازیم، آیا حاضر است تا برنامه روزانه ملازاده را  تحریم و مسدود نماید؟

 

آقای عمر خطاب بدون مشوره با اساتید دینی و روحانیون و بزرگان افغان در امریکا، به این معامله سیاسی – تجارتی تن در داد و برای اینکه بیننده گان خود را قانع ساخته باشد با چند تن از بلی گویان خود چون عنایت شریف و آقای عباسی از قبل سازش و مشوره نموده بود تا با اعلان این خبر ، به جانبداری وی ذهنیت عامه را زیر فشار و تبلیغات خود قرار دهند تا از یکسو کریدت برای شخصیت وی بمیان آید که گویا عمر خطاب  از منافع اقتصادی خود بخاطر مصلحت ملی گذشت نمود.

 

از طرف دیگر تهدید های ایران و دست نشانده گانش نیز برطرف شده و در پشت پرده مقدار متنابعی پول را بدست بیآورد.

 

این معامله گری آقای خطاب  در حقیقت خیانت به اسلام و افغانستان است. ملت های مسلمان  افغانستان، ایران، کردستان، بلوچ و آسیای میانه  که از تحلیل های آقای ملازاده استفاده بیشتر می بردند و حقایق را می دانستند با این کار غیر اسلامی سخت متأثر شدند. زیرا آقای ملازاده در برنامه خود هیچگاهی به مذاهب تعرض نکرده بود بلکه با یادآوری مراجع معتبر تحقیقاتی، دروغ گویی ها و اراجیف و ساخته کاری های آخوند ها را برملا میساخت و سعی میکرد تا مردم به صدر اسلام برگردند و به قرآن و سنت  پیوند بخورندو از خرافات بپرهیزند .

 

والسلام

 

نجیب الله نجیب  از کابل

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *