قابل توجه آقای ویس ناصری و دست اندرکاران سایت آزمون ملی — صدای افغان

 

قابل توجه  آقای  ویس  ناصری و دست اندرکاران سایت آزمون ملی

 

بشما معلوم است که در دنیای مطبوعات و رسانه های جمعی اصولی است که مخالفت به آن، مخالفت با حیثیت و شرافت این رشته بوده  تا جائیکه متجاوزین از این اصول ثابت و قطعی را میتوان به محاکمه کشید.

از جمله این اصول اصل امانت داری در نقل مطالب است که باید نقل کننده مطلب ( چه کل مطلب باشد و یا قسمتی  از آن )، ناقل باید  منبع اخذ مطلب را ذکر نماید. در غیر آن  صفت  دزد را برای  ناقل همان  مطلب یا مقال و موضوع میدهند.

 

از مدتی مدیدی  ما متوجه این صفت گردانندگان سایت محترم آزمون ملی گردیده بودیم که مطالبی را از سایت صدای افغان کاپی مینمایند بدون اینکه امانت را مراعات نموده و از منبعی که مطلب را نقل کرده اند ذکر نمایند، آنرا بنام سایت خود نشر مينمایند. ما از این میگذریم که امانت نداشتن در اسلام چه حکمی دارد ، زیرا دین و از جمله اسلام هم توسط عدۀ، مطابق خواست و خواهش غرضمندان، قد اندام  و برش میشود، اما غرض ما این است که این کار در مسلک مطبوعاتی کار درستی  نیست.

در این اواخر ما شکایاتی از همکاران محترم خود در مورد نقل مطالب شان  از سوی شما دریافت کردیم، خواستیم تا از این طریق اعتراض خود و همکاران ارجمند خویش را بگوش شما رسانیده باشیم  ، آرزومندیم تا بعد ازاین اگر موضوعی را نقل مینمایید  آنرا با ذکر منبع ان نقل کنید، و الا از این کار دست برداشته مارا زیر سئوال همکاران ما قرار ندهید.

 

                                                                                        ادارۀ صدای افغان

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *