مروارید های کانفرانس لندن — انجنير فضل احمد افغان

 

 

هو

 

مروارید های کانفرانس لندن

 

انجینیر فضل احمد افغان

تاریخ 2 فبروری 2010م کانادا

 

هموطنان گرامی اطلاع دارند که بعد از کانفرانس بین الافغانی موء رخ 2جنوری سال جاری در هیوارد کالیفورنیا مطابق پلان مجوزه قبلی رهبران المان- فرانسه و انگلستان بتاریخ 28 جنوری کانفرانس بین المللی که مشتمل بر بیش از شصت کشور بود  تحت عنوان "افغانستان"  در لندن به رهبری آقای گوردن برون صدراعظم انگلستان و حضور سرمنشی سازمان ملل متحد و جناب رئیس جمهور آقای کرزی دائیر گردید.

حال عدهء از هموطنان عزیز ما که در کانفرانس بین الافغانی اشتراک ورزیده بودند سوال می نمایند که  با ختم دو کانفرانس چه باید شد. که سوال شان به جاه هم است. من بحیث یکی از سخنگویان کانفرانس بین الافغانی هیوارد باید عرض کرد که ما نباید آب را نادیده موزه ها را از پا  در آوریم به این معنی که.

در کانفرانس بین المللی لندن آقای حامد کرزی رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان به مشوره مشاورین افغانی و خارجی خود  مروارید وار  پیشنهادات و  تعهدات خود را به  کانفرانس لندن پیشکش نمود و همچنان جامعه جهانی نیز پیشنهادات  جناب حامد کرزی  را با  تعهدات خود در قطعنامه ئی  مروارید وار ریختند و با کف زدنها  و گرفتن عکس دسته جمعی اشتراک کنندگان به کانفرانس خاتمه دادند حال سوال در اینجاست که مرواید های ریخته شده لندن را که بالای کاغذ بسیار زیبا  و د لپسند معلوم میشوند.

– کی ها خواهند بود که مروارید های اصیل را از مروارید های جعلی تفکیک کنند.؟

– کی ها خواهند بود که مروارید ها را تار زنند.؟

– آیا برای تار زدن از تار پخته استفاده می نمایند و یا تار خام.؟

-آیا مروارید های در آمیخته شده در مارکیت افغانی و بین المللی خریدار خواهند داشت؟  و بالاخره.

  -اگر مرواریدهای در آمیخته شده  تنها خریدار در مارکیت افغانی داشته باشد و در مارکیت بین المللی نداشته باشد و یا بر عکس آن در آن صورت چه خواهد شد.؟

با طرح سوالات  فوق میخواهم  به دوستان که  در جستجوی جواب  سوالی اند که حال چه باید شد عرض میدارم که دانشمندان با احساس وبا درد هموطن عزیز ما ازحال الی دایر شدن کانفرانس بین المللی مجوزه آینده کابل پیشنهادات و تعهدات مطرح شده درکانفرانس را با عملکرد های دولت افغانستان و جوامع بین المللی در قبال تعهدات شان بسیار بیطرفانه با در نظر داشت سوالات طرح شده فوق-اوضاع جاری درمادروطنما-منطقه و جهان را دقیقآ تحلیل وارزیابی نموده وسپس یکماه قبل از دایرشدن کانفرانس بین المللی آینده کابل یک کانفراس بین الافغانی که مشتمل ازدانشمندان و تحلیلگران ورزیده افغانی و نماینده گان با صلاحیت گروه های مسلح مخالف دولت باشند در کابل- دوبی و یا  اروپا دایر گردد و بعد  از تحلیل همه جانبه از اوضاع با صدور قطعنامهء  که منعکس کننده آرزوهای اکثریت  ملت افغان  و تضمین  حیات مرفع ملت افغان با کشور یکپارچه –آزاد  و مستقل افغانستان در جهان امروزی باشد از کانفرانس بین المللی و سازمان ملل متحد خواهش شود که به نمایند گان  با صلاحیت کانفرانس  بین الافغانی آینده پیشنهاد شده من اجازه  داده  شود که  برای  مطرح نمودن  نظریات  کانفرانس بین الافغانی  که  نسبی از افغانهای خارج  مرزی  نیز نمایندگی خواهند  کرد اشتراک فعالانه نمایند.

                                                  ومن الله توفیق       

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *