جینوساید چیست؟ — انجنير فضل احمد افغان

 

جینوساید چیست؟

 

 

انجینیر فضل احمد افغان

تاریخ 9 فبروری2010م کانادا

 

قراریکه اطلاع  داریم  به  تعقیب  کانفرانس  بین المللی  لندن  براه  انداختن عملیات  چهار مرحله ئی  قریب الوقوع نظامی  ولایت هلمند که در آن در حدود4000  عسکر انگلیس و تعدادی از سر بازان افغانی اشتراک خواهند  داشت بنام  پاکسازی منطقه از طالبان اعلان گردید یعنی  بار دیگر بنام صلح عمل جنایتکارانه  جینوساید  را در یکی  دیگر ازمناطق  پشتون نشین انجام  مینمایند. برای اینکه من مفهوم اصلی جینوساید  را فهمیده  باشم از گوگل  پرسیدم که جینوساید که یک کلمه انگلیسی است چه معنی دارد و جواب من چنین بود.

جینوساید عبارت است از:- ویرانی عمدی و سستوما تیک و یا قصد ویرانی نژاد – قوم- مذهب و یا گروپی ازملت میبا شد.

خواهران  و برادران وطندوست اعمال غیر انسانی  و بشری  قدرتهای اشغالگر در هشت سال  گذشته  در رهبری  نا مردانه  غیر افغانی  جناب حامد کرزی به اصطلاح  رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان با  تبانی بعضی از رهبران احزاب  و تنظیمهای  سی و یک  سال اخیر که  د ستا نشان الی آرنجها  بخون  ملت  مظلوم  و ستمدیده  افغان  سرخ  میباشد و مادروطن عزیز ما را با قلب آن که  شهر کابل باشد  ویران نموده اند و هنوز هم به حمایه و تشویق بادران خارجی خود بسیار محیلانه و خائنانه میخواهند برای  رو  پوشی جنایات  شان کشور را به خرابه ها تبدیل و ملت را چنان مضمحل و به  زانو در آورند که تمام  جنایات شانرا ملت مظلوم  روی جبر زمان  فراموش و به وقت زعامت و قدرت آنها شکر کنند  د ست اتحاد را با قوائی اشغالگر داده و مناطق پشتون نشین  دو طرف خط  سیاه  دیورند را به نامها و نیرنگهای مختلف عمدآ  و  قصدآ  به  خونپاره ها  گلوله  باران  و توسط   طیارات  با پیلوت و  بدون  پیلوت بمباردمان نموده ومردم بیگناه راکه احتمالآ درگروگان بعضی جنایتکاران گماشته شده بنام طالبان و تروریستها باشند شهید و یا ویران نمودن کلبه های گلی شان آنانکه نیمجان سر بسلامت میبرند با اطفال و زنان از منازل شان رانده- آواره  و در بدر میسازند  آیا جینوساید  نیست؟

بلی هموطنان عزیز جینوساید است  و جینوساید  در سطح بین المللی محکوم است. فلهذا وظیفه  ملی و بین المللی فرد فرد ملت افغان است که  صدای برحق خود را بلند  و تقاضا نمایند  که به جینوساید در افغانستان خاتمه داده شود و این آرزو وقتی برا ورده  شده میتواند  که  به  جوامع  بین المللی  در کانفرانس آینده   کابل قناعت داده شود که به جینوساید  خود در افغانستان  خاتمه بدهند  و  به  جناب حامد کرزی اجازه  داده  شود  که  مسئولین  امور  نظامی- امنیتی و استخباراتی  کابینه  خود را  که هریک با  رهبریهای  تنظیمی – حزبی خود  و قدرتهای  خارجی  وابستگیها  دارند  از کرسیهای شان برطرف و در عوض اشخاص بیطرف – وطندوست – غیر وابسته – با تقوا – پاک و مجرب را تعین تا اورگانهای مربوطه  خود را از بالا تا پائین صافکاری  و اداره سالم  دلسوز و  با  کفایت بیطرف  را ایجاد و ملت مظلوم را از این بدبختی که دامنگیرشان است نجات دهند.

همچنان هموطنان عزیز میدانند که از کانفرانس بن به بعد  رهبران تنظیمی و حزبی  سعی داشته  اند که با مانع  شدن راه یابی اشخاص مجرب – پاک- با دانش و باتجربه  کاری افغان ما  خارج  از  کشور  در  دستگاه  دولتی  مخصوصآ پستهای کلیدی و مهم بنامهای مختلف  سنگ اندازیها  نموده و  ساحه کار را  بالایشان مسدود ساخته اند و  در تلاش بوده اند که کرسیهای مهم و کلیدی را درانحصار خود داشته و به آرزوهای پلید خود برسند که این موضوع نیز جدی در کانفرانس بین المللی آینده  کابل مطرح  و به  جناب کرزی عجالتآ  اجازه و صلاحیت  داده شود  که اشخاص پاک- بادانش و مجرب غیر وابسته افغان را چه در ساحه ملکی باشد و یا نظامی به وظایف مهم بکار بگمارند تا اداره سالم و آری از  فساد  که  طرف  قبول و اعتماد  ملت  افغان و جهان  ذیدخل  باشد ایجاد  و ملت  را از بد بختی  دامنگیر سی ویکسال اخیر نجات و کشورهای اشغالگر نیز راهء  بیرونرفت  آبرومندانه را برای خود سراغ نمایند.

هموطنان گرانقدر میدانند که در جنگهای نظامی  منظم زمینی و هوائی بین دوطرف متخاصم وقتی هردوطرف معتقد شوند  که  دوام جنگ به جز از تلفات انسانی و لوجیستکی چیزی دیگری نیست و نمیتوانند  موءفقیتی در بر داشته باشند سعی مینمایند که از طریق مداخله مرجع سومی جنگ با مصالحه ختم شود و یا یکطرف خود را در جنگ بازنده میبیند اولآ تلاش مینماید که از طریق مرجع  سومی جنگ را با مصالحه ختم  نماید ود ر غیر آن ناچار با بلند نمودن بیرقهای سفید سر تسلیم صلح را بطرف مقابل خم میکنند.مطلب اینست که درافغانستان جنگ نابرابر قدرتهای خارجی با نیروهای زمینی و هواه ئی مجهز و منظم خود در مقابل جنگ چریکی عدهء از آزادی خواهان که  به جز از آزادی مادروطن شان از قید اشغالگران آرزوی دیگری ندارند و عدهء دیگری از جنایتکاران تروریست اند که وابستگی های بیرونی دارند و امروز در یکجاه و فردا در جای دیگری  با  گروپهای کوچک و تکتیکها  بخصوص غافلگیرانه  خود شان در مقابل دشمن می جنگند  قرار دارند که در نتیجه به استثنائی تعداد محدودی از طرف متخاصم  اکثرآ انسانهای مظلوم و بیگناهء  قصبات و دهات که در گروگانشان اند کشته شده و خانه ها  و قصبات شان  بخاک هموار و آنانکه جان بسلامت میبرند  در یکجاه و  یا  جای دیگری مهاجر میگردند  که باز هم میتوان آنرا علرغم تجارب تلخ و ناکام  اضلاع متحده  امریکا از جنگهای  چرکی  ویتنامی ها و اتحاد جماهیر شوروی از افغانها عملکرد  عمدی فعلی شانرا در افغانستان یک عمل  جینوساید دانست لهذا به عقیده  من در این جنگ  برنده هیچ  طرف نیست بلکه  بازنده  ملت مظلوم افغان است که در بمباردمانها با فقر- عدم  حاکمیت قانون و آزادی در سلط اغیار دست و پنجه نرم میکنند.

 میخواهم به عرض هموطنان گرامی و جهانیان برسانم که ملت افغان میخواهد  به آزادی- استقلال – حاکمیت ملی  و حاکمیت ارضی شان که حق مسلم هر فرد ملت افغان است احترام گذاشته شده و از  جهانیان انتظار دارند که  با ایجاد  یک دولت  قوی مرکزی که  بر مبنای  حفظ  روابط  حسنه متقابل دو جانبه با کشور های همسایه – منطقه  و جهان صلحدوست باشد و بتواند ملت را یکپارچه و متحد بطرف خوشبختی و سربلندی سوق دهد مشترکآ درفضائی دوستانه و صادقانه کار نمایند. یعنی قبل از کانفرانس بین المللی آینده کابل مذاکرات بدون قید وشرط  دولت فعلی افغانستان  با قوتهای متخاصم مسلح  در کانفرانس بین الافغانی که من آنرا شورای عالی اجرائیوی وتقنینی در پیشنهاد طرح  صلح موءرخ 2 جنوری خود نامیده ام مطرح وبعد از رسیدن به نتیجه و توافقات مثبت که در آن همه مصالح علیائی کشور در نظر گرفته شده  باشد در کانفرانس بین المللی کابل مطرح  و بعد از فیصله نهای کانفرانس بین المللی  لویه جرگه عنعنوی غیرتشریفاتی و مصلحتی در کابل دایر وتائید ملت گرفته شود.

در اینجاه نیز قابل تذکر است که جناب آقای کرزی اخیرآ با شبکه الجزیره یاد آوری از خدمت عسکری اجباری نموده اند و من نیز در  مقالات متعدد خود از آغاز مجدد  دوره مکلفیت دوره های قبل از کودتای خونین ثور را  نموده ام و من معتقدم که با آغاز  دوره مکلفیت عسکری ما میتوانیم  قوه نظامی و امنیتی ملی را که سمبول  وحدت  ملی  باشد بسازیم یعنی در همه قطعات عسکری از تمام اقوام – مذاهب – مناطق  و زبانها  بدون  کدام امتیاز و برتری و روابط  شخصی در فضائی برادری وصمیمیت بحیث افغان در دفاع از نوامیس ملی و مادروطن خود در خدمت  داشته  باشیم. وقتی من صحبت از آغاز  مجدد  دوره مکلفیت مینمایم مطلب من اینست که  اولآ  گلیم  جنگسالا ران – جنایتکاران – زرداران – زورداران  و مافیائی مواد مخدره جمع  و با ایجاد  فضائی صلح  احصائیه  نفوس در سراسر کشور تکمیل  و تذکره تابعت توذیع گردد باز میتوانیم دوره مکلفیت را با امتیازات  و تجهیزات بهتر آغاز  و تطبیق نمایم. بنآء من آرزومندم که در کانفراس بین الافغانی (شورای علی) پیشنهاد شده من- کانفرانس بین المللی آینده  کابل و لویه جرگه  عنعنوی احتمالی  در مورد سرنوشت جنگسالاران- تفنگداران- زورداران- جنایتکاران  تصامیم  قاطع اتخاذ و فرصت را برای احصائیه گیری نفوس و توذیع تذکره تابعت مساعد سازند تا بعد ازآن دوره مکلفیت عسکری مجددآ آغازشود من معتقد میباشم که بدون قوهء نظامی  و امنیتی مسلکی  ملی  و غیر سیاسی  نمیتواند  صلح و آرامش دائیمی را در کشور برقرار نمایم . و پیشنهاد  مینمایم که  فعلآ با استفاده از موقع  و صرفه جوئی در بودجه دولت به کسانیکه  در انتخابات ریاست جمهوری شورا های و لایتی و ولسی جرگه کارت رائی گیری توذیع  گردیده  تذکره تابعت نیز  بعد از ارزیابی و تحقیق در باره موءثق بودن افغانیت شان  به استناد  کارت دستداشتهء  شان تذکره تابعت توذیع  و ثبت نام گردند.

همچنان تآکید مینمایم که تشکیل قوه کار در چوکات وزارت فوایدعامه و قوه سبز در چوکات  وزارت  زراعت چنانکه در پیشنهاد طرح صلح موءرخ  2  جنوری  من بیان گردیده برای تسریع  پروسه اعمار مجدد کشور یک امر حتمی و ضروری است.         ومن الله توفیق                

                                                                                  

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *