آقای صباح و رقص دختران هندی — محمد عمر عطا

 

آقای صباح و رقص دختران هندی

محمد عمر عطا

 

سروران محترم در سایت صدای افغان احترامات مرا بپذیرید.

قبل از همه از شما تشکر میکنم که صدای مرا به گوش اغای صبا  نویسنده مضمون  بهار دلنشین …. رسانیده و جواب ایشان را برایم روان کردید.

 از اینکه نسبت مشغولیت هایی نتوانستم  ایمیل ارسالی شمارا جواب بموقع بدهم عفو میخواهم .

 در انیجا به موضوعی را میخواهم  اشاره کنم  و ان اینست که در دنیا مردمی اند که میخواهند با پخته حریف خودرا بکشند. بعقیده من اغای صبا نیز از همین جمله مردم است ، او که سابقه خیلی در دنباله روی از افکار شکست خورده و مضمحل شده  شوروی سابق را دارد  با تغیر در قیافه و روش خود میخواهد مخالفین فکری خودرا ضربه های کاری در صورت  هواخواه  و یا حد اقل خواننده بزند.

وی که با جمع کردن کلمات  این و ان از انترنت و سرهم کردن انها   و تحویل دادن جمع ان نوشته ها بنام خودش ، خودرا میخواهد صاحب اسم و رسمی بسازد،  فکر میکند مردم  ویرا نخواهند شناخت و انچه را میگوید همه خواهند پذیرفت . این اغای صبا که با نام های دیگری هم مقالاتی داده و میدهد گاهی چنان از خود بیخود میشود که خودرا در صنف دهم قرار میدهد و گاهی هم چهره معروف منفیی را بصفت معلم خود وانمود میکند و گاهی هم برای خودش درامه هایی را تهیه و ترتیب میدارد.

همان قسمی که قبلا هم گفته بودم  اغای صبا میخواهد در پهلوی زخم زدن به شخصیت  دکتر شریعتی  بمردم  ایحا کند که نماز و عبادت شان بی ارزش و روی عادت بوده  و …. ، اغای صبا  بی خبر از این بودند که دکتر شریعتی اگر راهی را میپیمود همان راهی بود که به اقرار خودش ار پدر بزرگوارش اموخته بود چون پدرشان نه شخصیت  دگم و خشکی بوده بلکه از روی عقل و درکش راه خود را گزیده بود که نمازش هم شامل همین گزینه فکری وی است.

اغای صبا با ازدیاد چند کلمه در گفتار دکتر، یا با ترکیب  دو جمله متفاوت از هم با یکدیگر ، خواسته است  گفتار دکتر شریعتی را اگاهانه  مسخ  نماید و انرا بسوی غیر از انچه حقیقت ان است رهنمون شود.

این بدیهی است که اغای دکتر گفته است

 به سه چیز تکیه مکن ، غرور  دروغ  و عشق . ادم با غرور میتازد ، با دروغ میبازد ، و با عشق میمیرد.           از (  خود سازی انقلابی  شریعتی ).

 اما انچه از علاقه و محبت اغای دکتر به رقص دختران هندی و تفضیل ان نسبت به نماز های پدرش چیزی است که قصدا در پای جملات دکتر درج کرده اند تا به این طریق تهداب اندیشوی وی را ضعیف سازند.

وی که برقص دختران هندی دلبندی نداشت چگونه نماز پدرش و انهم پدری دانشمندش را بی ارزش جلوه دهد.

بعدا  چه کسی میگوید که رقص دختران هندی از روی عشق است نه بخاطر کسب لقمه نانی  که اگر این لقمه نان را از طریقی ساده تر بیابند  به رقص و خود فروشی که شامل عده بیشمارشان میشود تن در نخواهند داد؟.

تحریف در سخنان بزرگان کار یک و دو  و یا این و ان نبوده بلکه خیلی  ها  شیوه کاری شان  این گونه کار ها است .

احیانا اینها بخاطر فرار از مسئولیت مراجعی را ریفرنس میدهند که خودشان مشکوک و نادرست اند مثلا مقاله نشر شده یی در صفحه انترنتیی و یا گفته شخصی که اصلا ثقه و قابل تایید نمی باشد. بگمان اینها انچه در صفحه انترنتی نشر شد یا در پرده تلویزیونی در مورد  فردی گفته شد بدون شک قابل پذیرش است در حالیکه ما میدانیم از برکت تکنولوژی نشر هر چیزی و انهم بدون احساس مسؤلیت کار هر بیکاری شده و هرچه را که خودشان بخواهند نشر میکنند و بعدتر خودشان به ان استناد میکنند و از دیگران هم توقع دارند که انرا بپذیرند به دلیل اینکه در یک سایتی یا ویبلاگی انهم توسط شخص دیگری  نشر شده است . در حالیکه دکتر از خود اثاری کتبی و معتبری برجا گذاشته است.

 

آنچه را از شما تقاضا دارم  اینست که در مورد نشر مطالب کمی متوجه نوشته های ارسالی و هدف انها نیز باشید .

 

با تقدیم  درود به شما.                                           عمر

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *