بازی موش و پشک در ميان حامد کرزی و غرب — دوکتور فريد ثمين

 

بازی موش و پشک در ميان حامد کرزی و غرب

 

روزنامۀ ويسا

نویسنده: دوکتور فرید ثمین

اظهر من الشمس است که دیگر حامد کرزی آن حامد کرزی دیروزی نیست که به کدام جورج بش دیگر که در عراق بوت باران شد، مدال عالی وزیر اکبر خان را اهدا کند، حامد کرزی دیگر آن حامد کرزی دیروزی نیست که ترجمانان  مهمانان خارجی را حین ملاقات بلا درنگ به مقامات وزارت نوازش دهد و هکذا غرب هم آن غرب دیروزی نیست که چپن و کلاه قره قل آقای کرزی را لباس سال اعلام کند، غرب هم آن غرب دیروزی نیست که در یک سفر برای حامد کرزی چندین دوکتورای افتخاری را اعطاء کند و غرب هم آن غرب دیروزی نیست که حامد کرزی را برای جایزهء نوبل صلح نامزد کند، خلاصه دیگر ماه عسل حامد کرزی با غرب به اتمام رسیده است.

حامد کرزی علنا در یک هفته دو بار  بر غرب انتقادات شدید نموده و بعضی کشور های خارجی از جمله امریکا را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کرد. حتی موصوف هشدار داد اگر مداخله در امور داخلی افغانستان متوقف نشود )) همکاری به اشغال و بغاوت به مقاومت ملی مبدل خواهد ش)).

به همین منوال امریکا هم  به انتقادات حامد کرزی واکنش شدید نشان داده و بطور طعنه آمیز گفته است: (( قبل از اینکه حامد کرزی کدام  کشور  خارجی را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان کند، باید موصوف نخست از همه کشورش را بطور درست اداره کند)). حتی بعضی از مبصرین سیاسی غرب  او را متهم به داشتن روابط با گروه طالبان کردند.  حتی بعضی ها  موجودیت او در ((ارگ)) را به ضرر غرب دانستند.

اینکه چرا حامد کرزی بعد از هشت سال سکوت لب به شکوه باز می کند و یکی از متحدین سابق خود را متهم به مداخله در امور داخلی افغانستان میکند و چرا غرب  دیگر بر او اعتبار نداشته و او را متهم به داشتن روابط نزدیک با ایران  می کند، نهایت سوال بر انگیز است؟؟

اگر حامد کرزی در این مورد پرسیده شود، لاجرم موصوف چنین خواهد گفت:(( دیگر از مداخله خارچی ها بستوه آمده ایم، آنها در هر کار ما مداخله می کنند، حتی آنها در انتخابات  ما مداخله کردند و ((پیتر گلبریت)) و ((ماریو)) انتخابات ما را بدنام کردند))) مگر کرزی صاحب فراموش کرده که ((گلبریت)) و ((ماریو))  لجام نخستین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را نیز در دست داشتند، اگر آنها  در دوهمین انتخابات ریاست جمهوری مداخله کرده اند ، پس چه دلیلی وجود دارد که آنها در نخستین انتخابات ریاست جمهوری هم مداخله نکرده باشند، انتخاباتی که حامد کرزی بر اساس آن نخستین رییس جمهور  منتخب افغانستان اعلام شد.

اگر از غربی ها پرسیده شود که چرا آنها بر حکومت حامد کرزی انتقاد می کنند، آنها در پاسخ چنین خواهند گفت: (( اداره فعلی افغانستان آغشته با فساد اداری است، مقامات ارشد دولتی در قاچاق مواد مخدر دست دارند و اکثر جنگسالاران به مقامات ارشد دولتی تکیه زده اند)). می پذیریم که دست  اداره کنونی تا مرافق به رنگ ((فساد اداری)) گلگون می باشد و بیسوادان به مقامات ارشد دولتی نایل آمده اند مگر ایکاش غربی ها  در این ادعای خود صادق میبودند و ایکاش آنها در تکاپوی درنوردیدن گلیم فساد اداری و تشکیل اداره سالم در افغانستان میبودند. آیا همین اداره خود ارمغان غربی ها نیست؟؟ آیا همین وزیران  به مشوره کشور های غربی توسط حامد کرزی نصب نشده اند؟؟؟ یقین کامل داریم اگر مسرت و خوشی خارجی ها در نظر نمی بود شاید ، این جنابان که امروز  با پاسپورت های خارجی به مسند وزارت رسیده اند، یا در نیویارک و فرانکفورت پیزه فروشی میکردند و یا هم در  عقب دفتر ((بسیچی)) های ایران منتظر ملاقات با اخوند های ایرانی میبودند. اینکه بعضی از این جنابان که سرمایه ملت افغان را تارج کردند، افغانستان را بدنام کردند، افغانستان را به سال ها به عقب انداخنتند و گوشت و پوست ملت ما را نوش جان (تناول) کردند، از کجا و چگونه به سر قدرت آمدند، باید خود حامد کرزی و دوستان سابقه اش به آن پاسخ دهند، نه اینکه بار ملامتی را یک بر شانهء دیگر می گذارند!!!!

سوال اساسی در اینجاست که چرا آنهایی که امروز بر حکومت حامد کرزی انتقاد میکنند، در زمان ریاست جمهوری جورج بش سخن از فساد اداری در افغانستان نمی زدند، چرا آنها در زمان جورج بش نمیگفتند که جنگسالاران به مقامات ارشد تکیه زده اند؟؟ چرا افغانستان در میان سال های  ٢٠٠٢-٢٠٠٨ فاسد ترین کشور جهان محسوب نمی شد؟؟؟

حقیقت امر آن است که با افول  ستاره جمهوری خواهان در واشنگتن و عروج بیرق دموکرات ها در کاخ سفید، ستارهء اقبال حامد کرزی نیز نزد غربی ها واژگون شد، دیگر مجله تایمز او را ((مرد سال)) قلمداد نمی کند، بلکه او را شخضی که در نتیجه انتخابات جنجال برانگیز به مقام ریاست جمهوری رسیده خطاب میکند، دیگر مجله های فیشن کلاه قره قل و چپن او را لباس سال انتخاب نمی کنند،  بلکه سازمان های مدافع حقوق حیوانات بر او انتقاد می کنند که قره قلش از بره های معصوم و کوچک ساخته شده است، دیگر پوهنتون های امریکا و انگلستان برای او دوکتورا های افتخاری را اهداء نمی کنند، بلکه پوهنتون های نامبرده در مورد جا نشین او تحقیق و پیشگویی می کنند.

آلان که جنگ سخن میان حامد کرزی و کشور های غربی آغاز شده وقت و زمان ثابت خواهد کرد که برنده این بازی کی خواهد بود مگر به نظر ما  متضرر شونده اصلی این بازی بازهم ملت مظلوم افغان خواهد بود و این ملت اینبار بهای این بازی را خواهد پرداخت.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *