کاشکې! — برهان الدین سعیدی

 

کاشکې!

 

د دوکتور محمد سعید  «  سعید افغاني  »  لیکنه

 

رښتیا بشر د احتیاج ،  مشکلاتو او تنګسو د خلاصون  په هڅه  دغارونو  او سمڅو څخه را ووت او بر ، بحر او هوایی تسخیره کړه ،  نوی  نوی  اختراعات  او اکتشافات یی  مینځ  ته  راوستل  او  ډیر  داسې  کارونه یی  وکړی  چي  پرون  نه کیدونکي  ښکاره  کیدل .

 

دنیایې  رڼا کړه او د خوند ، رنګ او شرنګ جهان  یې  جوړ کړ !

علمي ، صحي ، اقتصادي ، اجتماعي ، سیاسي ، تخنیکي ، زراعتي ، دفاعي  ، مواصلاتي ، مخابراتي  اونورو  ډیرو حیرانونکو پر مخ  تګونو سره  مخامخ  شول  او لیا  نورهم  د  فعالیت  او مسابقي  په  ډګر کښې  د راتلونکو نوو ابتکاراتو  هیله لری ،  هڅه  کوی او  د  جدیت او فعالیت  په میدان  کښې پاخه قدمونه  پورته  کول  غواړي  او …. . خو کاشکې !!!

 

کاشکې :  چی   دا  شریف  انسان  ،  دی  زړه لړزونکو  ټکرونو ، تصادمونو  او تضادونو  سره  نه مواجه  نه  کیدلې .

 

کاشکې : اخلاقي  معیار ښه ، په زړه  پورې  په خیال او نظر کښې  نیول  شوی  وای ،  او  په  دغه اساس  ژوند  عیار ، او یو تربله  د لورنې  ژوند  پوره  مطمین  وی .

 

کاشکې : په ختیځ او لویدیځ  کښې  یو جهاني  عادلانه  حکومت  او نظام  جوړ شې  او بی له  هیڅ  ډول ناروا فشار  او غولولو څخه  بشري  طاقت په کار واچول  شي .

 

کاشکې : د  مساوات او  برابری  اصلي  او اساسي  اصول  د  خلکو  د استعدادونو  او امکانیاتو  په اساس  عادلانه  تطبیقیدلې .

 

کاشکې : استعمماري  او استثماري  مفکوري او دسیسي  په  ټولو رنګونو له مینځه تلی وی ، زور زیاتې  ، باداري  او اقایي  نه وې .

 

کاشکې :  سیاسي   مانورو او تکتیکو نو او حربي  وسلو او سامانو نو د  خلکو  ژوند  دویرې   او تشویش  سره نه وی مواجه  کړي   او په دغه لیاره کښې  ګذاف مصارف  د فساد په ځای د  بشر د ارتقاء او ارامې  په لیاره کښې  صرفیدلې .

 

کاشکې :  احتکاري او انحصاري  جدیت  او فعالیت  نه وی  روان  او د پیداوارو  او تولیداتو  څخه عادلانه استفاده  کیدلې .

 

کاشکې : د جنګ ، جدال ، شقاق  او منفی اختلاف په ځای  دمیني  ، محبت او مرستي دنیا  جوړه شي  او د غدر ، خیانت ، ظلم ، استبداد ، حسد او کیني  ځای  ورورولي  او عاطفه ونیسي .

 

کاشکې :  د  دنیا  ټولې  شاړې  او میرې ابادې او ثروتی  منابع  او مدارک  د عادلانه  استفادې  وړ ، علم ، فن ،  تحنیک  او د بشر د صحت ، سلامت ، ارامي او اطمینان لپاره استخدام  شې .

 

کاشکې :  نژادي  تو پیر له مینځه لاړ شي   او خانداني  تفوق او امتیازات  نه  وي .

 

کاشکې :  ناوړو  رسمونه ،  رواجونه  او عادات  نه  وي   او نه  د حق  او حقانیت  اثبات په  دغه  مقیاس  کیدلې  . هو :  ارمان  چی که  د حق او حقیقت  د معرفت  لپاره  اساسی  او بنیادی حرکت د واقعیت  بینی  په مدار څرخیدلې .

 

کاشکې : دخلکو له قوا او څخه استفاده  د استعمار ، استثمار ، غلامې او بردګې  په چم  نه وی .

 

کاشکې : د علم ، فضل ، تعلیم ، تربي او ښوونې  په پروګرامونو کښې  د اغفال آلوده آمال او اغراض د خل  نه در لو دلې .

 

کاشکې : حدود او سرحدونه  د انسان  او انسانیت  پر مخ  خلاص  وې  او د  جاسوسي  او تخریباتو  ویره او ډار نه وې.

 

کاشکې : د خیر ، فضیلت او تقوی لپاره کار د ریایي  تلو ثاتو څخه خلاص وی ،  د تزویر  دامونه او جالونه  نه وی او نه ظواهر و باندی  د غولوونکو صحنو چلیدل ؛ د مایوسی ، نا امیدی او بد ذهنیت د پیدا کیدو موجب ګرځیدلې .

 

کاشکې : د غیرت ، میړانې او مبارزې عناصر په خبلو کښې  پخلا  او اشتی  وی ، ترڅو خلک  د وحشت پستو عناصرو له  ناروا «  ګیر ، بند ، بی ابی  اوعار ژوند »  له تحمیله خلاص  وی .

 

کاشکې : یوه  ښکلې  ، ښایسته  او متحد  نه  دنیا  د بشر د جایزو ارمانونو  او هڅ  د پوره کیدو  په اساس  او مستوی جوړه شي  او په  کښی د انساني   شرافت  او کرامت  د ټولو رمزونو  او نزاکتونو  خیال قوي  او سالم  و ساتلې  شي  .

 

افسوس : زما  او د نورو ډیرو خلکو سره د څه داسې  زیاتو جایزو  او روا  هو سونو ، ارمانونو  او هڅو  خیال ، تصور او فکر شته دی ، کوم  چی  ورته د رسیدلو چاره ګرانه ښکاری .

د دی سره سره  قسم  چي ؛ زه به تل  په  خپل ژوند کښی  د خپل  ټکل  څخه  وانوړم ،  او ضرور به حق او عدالت ته  د رسیدو لپاره  هـاند و باسم  او په  دی  لیاره کښی  به  خپل رسالت  تر سره  کړم .

زه به  دهغو  ملې  بازانو  مطالب  هیر نه  کړم ،  کوم  چی  په کتابونو او لیکنو کښی  می  د ریالست لیک  و الانو انقلابی  افکار ، هڅی او هیلی  لوستی  دی  او یا  په غوند  و کښی د دوی  د دغه شانی تحلیل  سره مخامخ  شوی  یم ،  او یا  راته حکایت  شوی  دی .

حقیقت  دا دې !  چی  د  اجتماعی  ملی انقلابی  رهبر د ژوند  هڅی او هیلی   پوره  د  پام  لرنی  وړ دی .

دکتور محمد سعید  « سعید افغانی »

د  ۱۳۵۶ هجري شمسي ـ کال ـ کابل

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *